Alla barn 2014

I början av 2009 fanns det cirka 20 barn i programmet. Sedan dess har några försvunnit på grund av att de blivit för gamla eller flyttat från orten. Något barn har också avlidit på grund av sjukdom.

Under 2010 skrevs flera nya barn skrivits in i programmet och omfattade då som mest 28 barn. De flesta av de nya barnen i programmet är yngre. Under 2011 skrevs ytterligare barn in i programmet, och vid årsskiftet 2011/2012 nåddes målsättningen att nå 40 totalt!

Under 2013 har ytterligare ett antal barn skrivits in i programmet, samtidigt har några barn vuxit ur programmen, någon har flyttat och ett barn har uteslutits på grund av att vårdnadshavaren inte uppfyllt sina sina förpliktelser.

I maj 2014 hade ytterligare några barn skrivits in i programmet som nu består av totalt 50 barn.

I dokumentet Alla barn maj 2014 finns barnen beskrivna i korthet, med ålder, skolgång och familjeförhållanden. Dokumentet är en pdf-fil som öppnas i nytt fönster.

Livssituationen för barnen finns dokumenterad i Bogesunds house, liksom vad de har för speciella behov eller problem, och vilka insatser som görs.