The Children

För närvarande får 66 barn stöd genom projektet. Barnen är i åldern 3-20 år och bor i regel hos någon äldre släkting, ofta en moster eller mormor.

Barnen får hjälp utifrån var och ens behov, men framför allt handlar det om att barnen får hjälp med skolkostnader och andra dagliga behov som mat, kläder och medicin. Men det kan också handla om större insatser som t ex ett helt hus om det är behov av det. Följ gärna vad som händer i projektet via vår Facebook-sida.

Bara ett fåtal av barnen bor inne i staden Voi, resten bor i byar runt omkring. Församlingen har flera volontärer, så kallade home-based care (HBC),  som har kontakt med barnen och ser till dem regelbundet.

porträtt Ngui
porträtt 2
porträtt 1

60 children are currently receiving assistance through the project.  The children range in age from 3-20 and typically live with an older relative, often an aunt or grandmother.

The children receive help according to their needs, but above all, the children receive help with school costs and other daily necessities, such as food, clothing and medicine.  This may also include larger necessities, such as a house if they are in need of it.

Just a few children live within the city limits, while the majority live in surrounding villages.  Volunteers from the congregation keep in contact with the children and visit them regularly.