Det börjar gro i växthuset

Posted on 06/08/16 in Uncategorized, No Comments

En agronom från det företag som levererat växthuset har besökt Voi och gjort vissa förtydligande om hur arbetet ska utföras. Han hjälpte också till med att förbereda plantorna tillsammans med Mrata och Daniel som jobbar på gästhuset, medan Daniella som har projektanställts för att jobba med växthuset tog anteckningar om hur man ska gå vidare. Manase har också fått tydliga instruktioner om skötseln mailade till sig.

Tomaterna som ska växa i växthuset har redan börjat gro, och på odlingsytan utanför växthuset ska det odlas lök. Alltihop bevattnas med droppbevattning för att spara på vattnet. Om tre månader väntas första skörden!

 

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *