Archive: april 20th, 2016

Mrata arbetar på gästhuset

Posted on 04/20/16 in Uncategorized, No Comments

Mrata är 20 år och har nyligen gått ur secondary school. Nu får han en datautbildning några timmar per dag under några månaden för att han ska bli ännu mer utrustad för framtiden, antingen det gäller jobb eller studier. Han kommer från en by någon eller några mil från Voi. Därför bor han nu på […]

Read more