Seminarium om barns rättigheter

Posted on 04/25/15 in Lydia, No Comments

Programmet arrangerade ett seminarium för vårdnadshavarna i tre dagar, den 21-24 april på gästhuset i Voi. Under seminariet fick vårdnadshavarna lära sig om barns rättigheter och jordbruksnäringen. Vårdnadshavarna har nu mer kunskap om hur man ska leva och relatera med föräldralösa barn och andra barn runt omkring dem. De vet att barn har rättigheter och påmindes om sitt ansvar enligt lagen för de föräldralösa barnen.

Undervisningen i jordbruksnäring var en ögonöppnare för många eftersom de nu kan driva jordbruket till ett företag som kommer att hjälpa dem att sätta mat på bordet, och även få en inkomst som kommer att förbättra deras liv.

– Det var fantastiskt och den kunskap vi har fått kommer att hjälpa oss att förbättra vår levnadsstandard, säger Hassan som är en av vårdnadshavarna.

Nu skolan stängt för de föräldralösa barnens som har lov till början av maj. I två veckor har de fått extra undervisning i sina hembyar, och detta har gett dem möjlighet att lära sig det som  de inte förstod i skolan. Den extra undervisningen skedde med hjälp av en inhyrd lärare.

Den extra undervisning har verkligen förbättrat de föräldralösa barnens studieresultat.

Klicka på bilderna för att se bilderna i större format!

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *