Archive: oktober 9th, 2014

Inte bara prat

Posted on 10/09/14 in Uncategorized, No Comments

Syftet med besöket i Voi är ju att samtala om drift, underhåll och ekonomi när det gäller gästhuset. Och det har vi gjort  – mycket. All personal har fått ge sin syn på saken och tillsammans vill vi göra ett redan bra gästhus ännu bättre, och hållbart på lång sikt. En sak som vi har […]

Read more