Archive: september 18th, 2014

Varje krona kommer fram

Posted on 09/18/14 in Uncategorized, No Comments

Voiprojektet har inga administrativa kostnader och ingen arvoderad personal. Allt sker på ideell basis och alla frivilligarbetare står för sina egna kostnader (till exempel vid besök i Voi). Därför kan vi säga att varje krona som skänks till projektet kommer fram. Men vet du att du också kan kolla hur mycket som samlas in – […]

Read more