Två skolbesök och en grillfest!

Posted on 04/25/14 in Uncategorized, No Comments

Fredagen innebar två skolbesök för Manase, Lydia och Beatrice.

På förmiddagen var de på Gällstads skola som har två fadderbarn i programmet. Utöver information, frågestund och rundvandring på skolan bjöd eleverna i årskurs tre på sång för de långväga gästerna.

Direkt efter besöket i Gällstad skjutsades vännerna från Voi till Tingsholmsgymnasiet där lunchen väntade. Och sedan blev det Voipresentation och frågestund i biblioteket för intresserade gymnasielever – varav en del kanske åker till Voi på praktik till hösten. Det blev också ett kärt återseende för de elever som redan gjort praktik i Voi.

Dagen avslutades med grillfest på Hedegården strax utanför stan.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *