Besök från Voi

Posted on 01/26/14 in Uncategorized, No Comments

Beatrice och Lydia kommer till UlricehamnDen 23 april till den 1 maj får Ulricehamn besök av tre personer från Voi; prästen Manase Mkofira, föreståndaren för programmet med de föräldralösa barnen Lydia Wughanga, och Beatrice Waleghwa som ingår i programmet. För Beatrice är det första besöket i Sverige. Hon är 19 år och går på universitetet i Nairobi.
Programmet för besöket inte fastställt, men det kommer att bli flera tillfällen att träffa dem. Mer information om besöket kommer senare.
Besöket är en naturlig del i utbytet mellan Voi och Ulricehamn och syftar i första hand till att informera om arbetet i Voi.
Alla kostnader i samband med besöket finansieras genom ett bidrag från Lunds Missionssällskap.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *