Archive: januari 12th, 2012

Masterplan för farmen

Posted on 01/12/12 in Uncategorized, No Comments

Under dagarna i Voi har vi gjort flera hembesök hos de föräldralösa barnen, både nya som tagits in i programmet och som varit inskriva tidigare. Det har varit möten som berört på många sätt. Till glädje när vi sett utvecklingen och att projektet verkligen gör skillnad, men också sorg när vi sett de stora behoven […]

Read more