Lydia and Carlos

Posted on 10/25/11 in Uncategorized, No Comments

Vid gudstjänsten i Kisemenyi träffad vi Carlos, flickan som fått en benprotes genom projeketet. Hon går på en internatskola i Mombasa och var tillfälligt hemma.

Vid besöket fick hon ett brev från sin fadder i Sverige och Lydia hjälpte henne att läsa det eftersom Carlos inte kan någon engelska.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *