Planer för 2011

Posted on 03/22/11 in Uncategorized, No Comments

I samtalen med Lydia har hon utvecklat lite mer av vad hon och HIV/AIDS kommittén i Voi vill prioritera under 2011. Här följer ett kort sammandrag;

– De barn som inte fått madrasser än ska få det snarast. Alla har redan fått sänglinne och myggnät

– Man vill utöka antalet barn i programmet, utan att fixera antalet. 40 barn kan vara ett tänkbart antal innan året är slut. Man prioriterar tre grupper: barn i åldern upp till 11 år, från fattiga omständigheter, och HIV-positiva.

– Man ska arrangera minst ett seminarium för volontärerna i hemhjälpen (home based care), samt ge vårdnadshavarna mer kunskap/utbildning.

– Försöka att fastställa HIV-statusen för alla barn.

– Reparera något hus för något eller några av barnen.

Just nu är det torka i Voi och innan man delar ut madrasserna ska man dela ut mat till alla barn. Redan idag från 12 av barnen kost- och näringstillskott regelbundet. Det är de minsta och de som är HIV-positiva.

Getprojektet för ett par år sedan har varit framgångsrikt. Familjerna har nu oftast 5-6 getter som ger mjölk till barnen. Dessutom finns det över 20 välmående getter på farmen. Det här projektet har mer än väl ”betalat sig” och ger återbäring både till familjerna och projektet.

Lydia har lyckats få en bra fungerande struktur i arbetet, där hon varje månad träffar volontärerna både för samtal och skriftliga rapporter. Inför samlingarna har volontärerna träffat alla barnen, deras vårdnadshavare och kanske även barnens lärare.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *