Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse  2012

Voi-projektet – hjälp till föräldralösa barn i Kenya

KENYA  EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH (KELC),
KILIMANJARO REGION, VOI LUTHERAN MISSION.

VOI PROJECT ORPHAN PROGRAMME REPORT FOR 2012 

INTRODUCTION

“God is our shelter and strenghth, always ready to help in times of trouble” Psalms 46: 1.

Our main goal of Voi Project Orphans Programme is to strengthen orphans identity through securing their basic and special needs and support them with education. In 2012, the programme has been assisting 40 orphans and their families. We have one orphan in the University and others in secondary, primary and nursery school respectively.

ACTIVITIES DONE IN 2012

School Uniforms and Mosquito nets.

In January 2012, with the support from Bogesundsskolan in Ulricehamn the programme was able to give orphans school uniforms, Mosquito nets among other items. We have also received second hand clothes and shoes from our friends who visit us.

School issues

Out of the 40 orphans we assist, three joined secondary school namely:-

 1. Katunge Koleta        Kajire
  Secondary School    Form 1
 2. Mrata Dadi               Mwambiti
  Secondary School   Form 1
 3. Amina Awasi           Mwangea
  Secondary School   Form 1

Beatrice Waleghwa one of our orphan got admission in Kenyatta University, to study Bachelor in Tourism and Hospitality; it’s a milestone for the Voi project since she is the first to receive university education.

Academically some orphans are very good, average and also some poorly this is due to overcrowding in classes, shortage of teacher in public school and lack of commitment in the students and guardians in their studies.

Here is the summary of orphans in their school level:

1 – At home.

5 – Nursery school

28 – Primary school

5 – Secondary school

1 – University

Food Assistance from Humedica International Aid.

With the aid of the head office in Nairobi, Voi Project Orphan Programme got support from Humedica International Aid, a humanitarian agency which given food to orphans and elderly persons in the church. They were given maize, maize flour, beans, cooking oil, salt and porridge flour.

Guardian Seminar.

In April, we managed to hold a seminar for the new guardians and home based cares for 2 days. They were taught on children rights, nutrition, Hiv/Aids and malaria.
Through building capacity orphans – guardian wellbeing is improved and according to the evaluation it was beneficial.

Distribution of mattresses and goats.

According to our goal is to secure basic and special needs to orphan. During our home visits, we find out that some orphans were sleeping in bad conditions where may be no mattresses or it’s torn and in bad condition. The programme gave them mattresses, and also to new guardians they received goats which can uplift their living standards.

Mombasa Trip

During August holiday all orphans had a tour to Mombasa where they visited Hallerpark, Jomo Kenyatta public beach and Fort Jesus. Apart of the orphan seeing new places and things like the ocean, animal, reptiles e.t.c , was also educational. The trip was fantastic and the orphans were very happy.

Guardian meetings

The programme has stabilized guardian meetings in our congregational areas and this has enhanced unity and co-operation among guardians. Through this they have projects like Table banking, Poultry keeping and farming to sale the yields and it has improved their living standards.

In October, the Vagabond store in Ulricehamn donated shoes which we gave orphans, Bogesunds house staff and Home Based Cares.

Medical, monthly food for the more disadvantaged orphans, porridge flour to orphans below 10 years, uniforms and school fees are activities of day to day of the programme.

Challenges

 1. Increase in food prices and school fees due to economic crisis.
 2. Lack of co-operation among some guardians.
 3. Lack of proper handling and care of the items/ things the project gives orphans.
 4. Poor academic performance due to overcrowding in classes and lack of commitment of orphans and guardians in their education.

Finally on behalf of Voi Project Orphan Programme I would like to thank the sponsors, donors, well wishers for the support and trust you have upon us, and also orphans and guardians for letting us be part of your lives. To the office and Home based Cares for making all this possible.

God bless you all abundantly.

Yours in service

LYDIA WUGHANGA VAATI

ORPHAN PROGRAMME
CO-ORDINATOR.


Ulricehamn och Voiprojektet  2012

De föräldralösa barnen

40 föräldralösa barn i och omkring Voi är inskrivna i programmet/projektet. De och deras familjer får stöd av Voi-projektet i form av utbildning, skolkläder, basala förnödenheter så som madrasser, myggnät, mediciner, kläder och mat. Runt en tredjedel av de insamlade pengarna till barnen kommer ifrån fadderbarns-verksamheten. Vid årsskiftet var det 67 faddrar här i Sverige som sponsrar barnen varje månad.

Lydia, som är föreståndare för programmet för de föräldralösa barnen, är anställd av projektet. Hon har under året läst en vidarutbildning av sin socionomutbildning på kvällstid.

Beatrice, 18 år, är ett av barnen som varit med längst i programmet. Hon gick ur gymnasiet med toppbetyg under början av året. I väntan på hon skulle komma in på universitet så hjälpte hon Lydia i arbetet med de föräldralösa barnen med utgångspunkt från Bogesunds house. Som Lydia själv skriver i sin rapport ovan så står Beatrice för en milsstolpe i projektet då hon är den första att läsa på Universitetet.

I april hölls seminarier för nya vårdnadshavare om bl.a. malaria och aids, nutrition och barns rättigheter. De nya vårdnadshavarna har under året också tilldelats getter för att öka sin levnadsstandard. Grupper med vårdnadshavare har startats upp i de olika upptagningsområdena. Tanken är att stärka dem i deras roll genom utbildning i enkel ekonomi och stöttning i att starta små inkomstbringande projekt för att de skall kunna öka sin levnadsstandard. Exempel på inkomstbringade projekt är odlingar av grönsaker, försäljning, och små hönseri.

Årets höjdpunkt för de föräldralösa barnen var resan till Mombasa i augusti. Alla barnen tillsammans med Lydia fick möjligheten att besöka en djurpark, havet, stranden och Fort Jesus. Förutom att barnen fick möjlighet att uppleva alla dessa nya miljöer och se alla djuren för första gången i sina liv, så var det också ett unikt utbildningstillfälle för dem.

Under hösten började Beatrice på Kenyatta universitetet i Nairobi. Nu väntar 4  års studier för att uppnå en examen inom turism och hotell. (Bachelor of tourism and hospitality).

I slutet av 2011 så kom det efterlängtade beskedet om vatten på Farmen och under året 2012 har de börjat odla på Farmen – kassava, meloner, bananer, apelsiner,  spenat (sukuma wiki) och cocosplantor. I slutet av året kom dessutom ordentligt med regn så nu växer träden och grönsakerna mycket bra!

Utvecklingen av farmen

Projektgruppenför utvecklingen av farmen till ett kunskaps- och utvecklingscenter har bestått av Maria Persson, Håkan Marby, Jan Fritzson, Ulf Lindskog och Jan-Åke Thorell. Gruppen började året med att besöka Kenya och på plats diskutera planerna med en arkitekt, personal från KELC:s huvudkontor och Manase Mkofira. Arkitektens skisser har sedan i samråd med berörda diskuterats och justerats till de ritningar som det nu finns bygglov för.

Projektgruppen har också noggrant följt utvecklingen när det gäller alla tillstånd, och tillsammans med berörda i Kenya utvärderat och justerat de anbud som inkommit på den första delen av planerna, gästhus, kök/kontor och samlingslokaler.

Projektgruppen har också på olika sätt ansvarat för finansieringen av planerna, bland annat genom att engagera ett stort antal företag som sponsorer.

Vid årets slut fanns 1,7 miljoner tillgängligt för utbyggnaden av Farmen. Byggnadslovet var klart i början av september och i skrivandets stund, dvs i slutet av  januari 2013, har ett slutgiltigt bud lämnats och godkänts för start av byggnation av ett gästhus på Farmen. Förväntad invigning under hösten 2013.

Insamlingar/aktiviteter 2012:

Voi-magasinet skickades ut i slutet av mars till alla hushåll med Ulricehamns Tidning. En proffsig och utförlig tidning om Voi-projektet som projektgruppen för utvecklingen på Farmen utarbetat.

Teamsamling om Voi-projektet hölls den 1 april i Brunnsnäskyrkan. Projektgruppen berättade om sin resa och planerna kring utvecklingen av Farmen

Voi-kväll i Knätte arrangerades i slutet av mars av sex glada knättefruar. 100 biljetter såldes till denna festkväll a´la Wallmans salonger och hela överskottet, som uppgick till 11 000 kronor, skänktes till Voi-projektet

På Vårmarknaden den 5 maj informerades intresserad på gågatan om projektet och fadderverksamheten. Christer Andersson bjöd på Pojo, en slags ärtröra, som blev en succé. Han räknade det till att mer än 300 vågade smaka.

Loppis på Åvalla i Gällstad arrangerades den 22/5 av Nina Hedner och Irma Broberg. Behållningen från borden som de hyrde ut under loppmarknaden gick till projektet

Ett projektarbete om Voi gjordes av Tingsholmseleverna Lina Brobjer och Sandra Fleischer. I samband med detta gjorde de också en insamling på ICA till höns och hönshus på Farmen – resultat 4321 kronor.

Vagabond i Gällstad skänkte 80 par sandaler. Merparten har tagits med ner till Voi för utdelning till de större barnen, vårdnadshavare, projektets volontärer och anställda. Några par sålde här i Sverige på Nabbens loppmarknad.

Vattnets dag den 9 juni var en succé – skeppare Kenneth Johansson körde turer på Åsunden med sin eksnipa Joyce mot en frivillig gåva till Voiprojektet. På bryggan serverades kenyanskt the och information gavs om projektet till intresserade. 2 800 kronor inbringade båtturerna som var uppskattade trots regnet som emellanåt stod som spö i backen! 1500 kronor samlades in i informationstältet .

Rotary artistgala gick av stapeln den 2 september med artister som Jenny Berggren och State of drama. Tavlan Heart of Africa, 2×2 meter, som skapats och skänkts av Pär Johansson auktionerades ut till högstbjudande, Hökerum bygg, för 28 000 kronor. 100 kvadratmeter exklusivt Bolon-golv hade också skänkts och auktionerades ut på hemsidan och inbringade 29 000 kr.

100 signerade och numrerade litografier/tavlor av ett foto av originalet Heart of Africa såldes under hösten för 450 kr/st.

Änglajakt var det traditionsenligt på gågatan den 2:a advent.

Julkonsert i Ulricehamns kyrka den 16 december arrangerades av Frida Johansson och Anna Carlsson till förmån för projektet och inbringade 16 000 kr.

Jan-Åke fyllde 60 år i december och hade öppet hus i Brunnsnäskyrkan. Drygt 20 000 kr inbringade hans bemärkelsedag till projektet.

Insamlingen ”En sten från hjärtat” intensifierades även i år inför julen och riktades till företagare. Många nappade på erbjudandet även i år att skänka en gåva till utvecklingen av Farmen istället för en julklapp till alla anställda.

Resor 2012 till Voi:

Januari – projektgruppen för utvecklingen av Farmen gjorde en studieresa till Voi, projektet och farmen. Gruppen samtalade mycket med Manase kring utvecklingen av Farmen. I Nairobi hade gruppen också möten med biskopen, kyrkans ekonom och en arkitekt. Studiebesök gjordes också för att se byggnader som stått som förebilder vid planeringen för byggnaderna på Farmen.

Samma månad reste Suss Franzén med 3 lärare från Bogesundskolan på en studieresa till Voi och projektet

Februari – Christer och Lisa Andersson, Marita Foss och Hanna Carlsson gör en resa till Voi och Kenya

Mars – två volontärer från Skåne, Jonathan och Johanna, är i Voi under några månader. De är där för bibelskolan som sponsras av en församling i Skåne men hjälper också Lydia och oss i projektet med att bl.a. göra en uppdaterad sammanställning av alla barnen i programmet som nu återfinns på hemsidan.

November – Christer Andersson gör en församlingsresa med ungdomar från Ulricehamn och Jonas Andersson gör en semesterresa med sin familj.

Gåvoredovisning 2012

Voi-kontot – gåvor för omkostnader till de föräldralösa barnen: 225 000 kr

Bygg-kontot – gåvor/sponsring för finansiering av utbyggnaden av Farmen: 1 164 000 kr

Sammanlagt har fantastiska 1,4 miljoner kr skänkts till förmån för Voiprojektet under 2012!!

Pantbössan på ICA har under året inbringat 27 539 kr (!)

Fadderbarnverksamheten har inbringat 95 750 kr

En anonym givare har skänkt 100 000 kr

Rotary skänkte 173 000 kronor insamlade under Rotarys artistgala

Bogesundsskolan skänkte 60 000 kronor från sin traditionella internationella kväll

Företagare i och omkring Ulricehamn har tillsammans under året sponsrat Farmens utveckling
med ca 730 000 kr inkluderad en större summa från familjen Ulf Lindskog.

En detaljerad förteckning över gåvor/sponsring återfinns på hemsidan
www.voi-ulricehamn.se/about/gavoredovisning

Ett stort tack till alla givare.

Tillsammans gör vi skillnad!

Maria Börjeson
Styrgruppen för Voi-projektet