Verksamhetsberättelse 2011

VOI PROJECT ORPHAN PROGRAMME  REPORT 2011

INTRODUCTION

“And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that
from the Lord you will receive the reward of the inheritance” Colossians 3:23-24.

For couple of years the project have been assisting about 30 orphans and their families in
their own environment and this year we have increased 14 new orphans and that
means the project is now assisting 40 orphans and their families. The main goal
of voi project is to strengthen orphans identity through secure their basic and
special needs and support them with education to give them a safe and hopeful
future. Thanks to our friends, well wishers, sponsors, schools and companies
from Ulricehamn, Sweden for the financial support which enables us to assist
these beautiful children.

Orphan Programme Activities for 2011

School Fund

In 2011, three orphans in the programme were in secondary school and Carlos Mwaro in
Primary boarding school in Mombasa. The following were the beneficiaries
of school fund 2011:

 1. Beatrice Waleghwa   Form 4, Bura  Girls High School
 2. Shedrack Ngundo     Form 2, Kenyatta High School
 3. Victor Mlele               Form 2, Mwakichuchu Secondary School
 4. Carlos Mwaro            Standard 3, Portreitz School of Disable

Three of our orphans have done their Kenya Certificate of Primary Education (KCPE)
examination and now they are waiting to join form one (Secondary school) next
year February and they are:

 1. Katunge Koleta         (Kisimenyi)
 2. Mrata Getrude          (Kajire)
 3. Amina Awasi             (Voi)

Beatrice Waleghwa one of our orphans have completed her secondary education and she is
now at Bogesunds house helping in the project.

Increased New Orphans

This year the project have increased 14 new orphans from our congregational areas i.e
Kisimenyi,Voi and Mgeno. The orphans are ages between 3 – 10 years and are from
poor living situations, they are the following:

NO. Name Age Sex Class Place
1. Hassan Khamisi 10 years Male 4 Kisimenyi
2. Goeffrey Rumba Muguwa 10 Years Male KG 2 Kisimenyi
3. Faith Mwende 6 years Female KG 2 Kisimenyi
4. Pascal Mambea Mughalu 9 years Male 2 Kisimenyi
5. Ali charo 9 years Male KG 2 Kisimenyi
6. Evans Bakari 6 years Male 1 Voi
7. Riziki Ngele Mwaluma 10 years Female 3 Voi
8. Wilson Mtoe Ndighila 6 years Male KG 2 Voi
9. Rukia Kajumwa Bakari 4 years Female KG1 Voi
10. David Onyango 7 years Male 1 Voi
11. Evalyne Mbithe 10 years Female 5 Voi
12. Rachel Muhoja 8 years female 2 Voi
13. Evalyne Samba 8 years Female 2 Voi
14. Esther Chichi 7 years Female KG 2 Mgeno

School Uniforms

In January 2011, all the children were given school uniforms and those who were not yet in
school, were bought home clothes. The project has been doing this exercise
every year.

Home Based Care Seminar

In April 2011, we had a seminar for the Home based cares for 4 days and it was about the
duties and responsibilities of a home based care, we also invited some
guardians to the seminar and Elizabeth Jillo was our facilitator.

Food and Nutrition

The project has been giving monthly food to orphans who are in hard situations and also
give nutritious porridge flour monthly to HIV+ orphans and those who are under
ten. The results have been good, they are healthy. The project also caters for
medical and other needs of the orphans.

Relief Food

This year our country was faced with drought and starvation, people and animals died
because of hunger but voi project was able to give relief food to all orphans
in April and in august also gave all orphans, home based cares and Bogesunds
house workers.

Guardian Meetings

We were able to bring guardians in their congregational area together and that enhanced
unity and co-operation among guardians thus improve their living standards
through projects e.g kisimenyi they have a poultry project.

Challenges

The following are challenges we faced while undergoing our daily activities:-

 1. Natural calamites e.g drought that we did not plan or
  budgeted for occurred.
 2. Increase in food prices and school fees due to global
  economic crisis.
 3. Lack of co-operation among some of the guardians.

2011 has been a good year despite challenges we faced but we really thank our Almighty
father for giving us strength in doing his mission. We also thank our well
wishers, sponsors, friends donors, schools, home based cares and voi family for
making it possible.

May God bless you all and we wish everyone a happy merry Christmas and a prosperous new
year of 2012.

Yours in service

Lydia wughanga Vaati

Orphan Programme Co-Ordinator.

 

Ulricehamn och Voiprojektet  2011 

De föräldralösa barnen – vid årets början var 28 barn
inskrivna i programmet men under året har fler barn skrivits in så vid
årsskiftet var det 40 barn. Nya faddrar har också anslutit sig här i Sverige
och vid årsskiftet var det 42 faddrar/fadderfamiljer. Tillsammans har faddrarna
bidragit med drygt 70 000 kronor under året. Dessa pengar har, som Lydia
beskriver ovan, använts till att betala skolavgifter, nya skoluniformer till
alla barn och vanliga kläder till de barn som inte går i skolan, varje månad
extra näringsrik mat till de HIV-positiva barnen samt till de barn som är extra
utsatta, i april och augusti fick alla barnen extra mat tilldelad pga. den
svåra torkan som drabbade hela Kenya under året. Till jul fick också alla barn
ett extra matpaket var. Mediciner och läkarvård har betalats för de barn som
varit i behov av det och de har också haft möjlighet att anordna seminarier för
barnen, vårdnadshavarna och de lokala kvinnor som hjälper till i projektet och
gör regelbundna hembesök för att se till att alla barn har det bra. Alla barnen
bor hos sina vårdnadshavare och ofta tillsammans med andra barn som på så vis också
får bättre levnadsförhållanden.

En av ungdomarna i programmet, Beatrice, som fått hjälp ur skolfonden för att kunna
studera har fått så bra resultat i skolan att hon nu skall söka in till
läkarutbildningen. I väntan på antagningen hjälper hon nu Lydia i projektet för
att hjälpa andra föräldralösa barn.

Vatten till farmen – försöket som gjordes under 2010 att borra efter vatten på Farmen
misslyckades tyvärr och under början av 2011 gjordes en ny geologisk
undersökning som visade på mycket små chanser att finna vatten på området. I
maj görs ytterligare en undersökning i samarbete med en expert i Sverige. Denna
undersökning gav inte heller något hopp om att finna grundvatten på Farmen. Detta
var naturligtvis ett hårt bakslag och tvingade oss att tänka om. Istället
undersöktes möjligheten att leda vatten från ett närliggande berg. I augusti var
vattenledningar dragna från bergen. Tre 24 000- liters tankar är inköpta
och nedgrävda på farmen och ett vattentorn är uppbyggt intill med ytterligare
två behållare på vardera 10 000 liter.

Den 21 november så kom äntligen det efterlängtade sms:et från Manase där han
deklarerade att det nu finns rinnande vatten på farmen!  ”Our dream is fulfilled, the water is on the
farm! Jesus is the answer.”

8 av 12 månader beräknas det kunna komma vatten från bergen. En anordning för
uppsamling av regnvatten kommer senare att komplettera försörjningen och i en framtid
hoppas vi kunna ansluta Farmen till kommunalt vatten.

Utvecklingen av farmen – under våren träffades
projektgruppen för utvecklingen av Farmen för första gången. Projektgruppen
bestod då av Jörgen Theander, Maria Ståhl, Maria Persson, Jan Fritzon, Ulla
Zander, Ulf Lindskog samt Leif Reinholdsson. Pär Johansson tillfrågades och tog
på sig uppdraget att marknadsföra kampanjen som han gav namnet ”En sten från
hjärtat”. Under andra halvan av 2011 arrangerades flera aktiviteter för
insamling av pengar. Bl.a. försäljning av legobitar på gågatan som
symboliserade byggstenar till uppbyggnaden av Farmen samt personliga besök hos
företag i Ulricehamn med omnejd för att finna sponsorer. Dessa sponsorer har
tilldelats ett diplom med en av ”The Big Five” beroende på hur stort bidraget
varit. Julkort med motiv över ett vackert vinter Ulricehamn, fotograferat av
Jan Töve, har sålts till förmån för Farmen under december månad. Sammanlagt
hade vid årets slut runt 550 000 kronor samlats in och första etappen kan
nu börja planeras på allvar för att under kommande år påbörja byggnationen och
utvecklingen på Farmen.

Insamlingar/aktiviteter 2011:

3-4 mars har Voiprojektet en monter på Näringslivsmässan

6 april den årliga Internationella kvällen på Bogesundsskolan – dryga 81 000 kr
samlades in under kvällen. 60 000 tillfaller
Voiprojektet

I maj har Gällstad skola en aktivitetsdag som inbringade 10 000 kronor till
Voiprojektet

Under hela golfsäsongen skänker Åsundsholms Golf & Country Club 20 kronor per
spelare som betalar Green fee och uppmanar spelaren att skänka lika mycket.
Detta inbringade 41 000 kronor

I augusti upprättas en ny hemsida av Johan Thorell och översätts till engelska av
Sara West ifrån Houston, Texas

17 september startar försäljningen av legobitar på gågatan som symboliserar tegelstenar
till bygget på Farmen. Vid detta första försäljningstillfälle såldes
”tegelstenar” för 12 300 kronor! Försäljningen pågick under ett antal
helger under höst och julhandel och försäljningen kompletterades med julkort
och armband och sammanlagt runt 65 000 kronor samlades in.

4 december 3:e advent Änglajakt på gågatan

12 december Julkonsert i Ulricehamns kyrka arrangerad av Frida Johansson &
Anna Carlsson

Resor 2011 till Voi:

Februari – Christer, Lisa, Hanna och Marita besökte Voi

Mars – Britt & Jan-Åke Thorell följer upp projektet i Voi tillsammans med sin son
Johan och hans flickvän Jessica.

Juli – Eva-Karin Gotting åker till Voi
tillsammans med en studiekamrat

Oktober – 4 representanter från Tingsholmsgymnasiet besöker Voi tillsammans med Jan-Åke
för att undersöka möjligheterna för praktikplatser i Voi

Oktober – Familjerna Mia Börjesson och Monica Johansson (Mias syster) gjorde en
semesterresa till Kenya med besök i Voi

Insamlade pengar 2011

Voikontot: vid årsskiftet ca 360 000 kr

Byggkontot: vid årsskiftet ca 539 000 kr plus en aktieportfölj av ett värde på ca
54 000 kr

Sammanlagt har fantastiska 952 772
kr samlats in till förmån för Voiprojektet under 2011!!

En aktieportfölj som hade ett värde av dryga 70 0000 kronor skänktes till
Voiprojektet under sommaren av en privatperson från Skåne

110 000 kronor skänktes från ett upprop inom Rotary för ytterligare försök att få fram
vatten till Farmen

60 000 kronor skänktes från Bogesundsskolans internationella kväll

Fadderbarnsverksamheten har inbringat dryga 70 000 kr och pantbössan på ICA fantastiska
25 000 kr. Många bäckar små blir en riktigt stor å!

Vid årsskiftet hade runt 40 företagare i Ulricehamn bidragit till projektet och
blivit tilldelade ett diplom för att tillhöra en av ”The big five”.

Ett stort tack till alla givare.

Tillsammans gör vi stor skillnad!