Verksamhetsberättelse 2010

VOI PROJECT REPORT 2010

INTRODUCTION

“For I know the plans I have for you,” declare the Lord,” plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope and a future.” Jeremiah 29:11

In 2010, the project was assisting about 30 orphans and their families in their own environment. Voi project aims to ensure children’s education and basic needs are catered through the help of our friends, well wishers and sponsors from Ulricehamn, Sweden.

Orphan Programme activities in 2010

SCHOOL FUND

In 2010, two of our children joined form one, in secondary school and Carlos Mwaro was admitted in primary boarding school in Mombasa. The following were the beneficiaries to the school fund in 2010:

Felix Jara                                        Form 4                                            Tarasaa  Secondary School

Beatrice Welaghwa                      Form 3                                            Bura Girls High School

Shedrack  Ngundo                       Form 1                                            Kenyatta High School

Victor  Mlele                                  Form 1                                            Mwakichuchu Secondary School

Carlos Mwaro                                Standard 2                                     Porteitz School of Disable

MATERIAL NEEDS

According to our project strategic plan for 2010, we planned to give all orphans mattress, bed sheets, mosquito net and blanket. The programme was able to give every child a blanket, 2 bed sheets and mosquito net. Despite the project giving them material needs, it always provides food, nutrition, medical etc to the children.

GOAT REFUND

In 2009, Guardians had 2 days training on goat keeping and after they were given couple of goats by the project to improve their living conditions. The project gave out 33 goats and 3 kids,  2009 was a year of drought and due to that some goats died but we had 21 goats  were refunded to the project by guardians.

ORPHAN SEMINAR

In August 2010, we had a seminar for the orphans for 5 days and it was about Hiv/Aids and Behaviour change, we had 2 external facilitators. The children participated and those who are young age, they played and had a lot of fun. They were happy for the seminar and really appreciated.

SPONSORSHIP PROGRAMME

Through the cooperation with our friends from Ulricehamn we decide to start sponsorship programme that every child can have a sponsor who he/she contributes money every month to cater for child’s needs. All the children in the programme have sponsor and even some have two sponsors, it’s incredible!

WATER

After the hydrogeological survey in October 2009,in August 2010, we drilled water at the farm up to 250 meters but NO water was found. We did second hydrogeological survey and according to the report it says No water can be found at the farm. It’s really a challenge in the programme but as we know the road to success is not easy but we must struggle and never give up or lose faith no matter how many problems or challenge you face. We have hope that in 2011, we will have water.

PLANS FOR 2011

  1. Give mattresses to all orphans since we did not manage in 2010
  2. Organize Home base care seminar in April 2011
  3. To know every child health status
  4. Repair orphan’s houses those which are in bad shape and insecure.

2010 has been a successful year despite the challenge we faced. We thank God, well wishers, sponsors, friends, home base cares and Voi family for making it possible. God bless you abundantly.

Yours in – Service

 

LYDIA WUGHANGA VAATI

VOI PROJECT CO-ORDINATOR

 Ulricehamn – Sverige 2010

Start av fadderbarnsverksamheten – Lisa startade i början av året upp fadderbarnsverksamheten tillsammans med Lydia i Voi. I slutet av året finns 31 faddrar som varje månad tillsammans inbringar 5.350 kronor till projektet som på detta vis säkerställer alla löpande kostnader för barnens grundläggande behov så som mat, mediciner, skolkläder o.dyl.

Vatten till farmen – under augusti månad gjordes försök att borra efter vatten på farmen men tyvärr torrborrade man trots ett djup på 250 meter. Nya mätningar gjordes med ett bättre instrument för att lokalisera vatten. Dessa har analyserats i Voi men skall också analyseras av sakkunniga i Stockholm. Pengar för ytterligare ett borrningsförsök finns då Rotary startade ett upprop bland sina medlemmar om hjälp till att finansiera en andra borrning. Även privatpersoner och Gärdhem har skänkt mer pengar till borrningen. Dessutom har Bogesundsskolan valt att lämna pengarna från årets internationella kvällen till borrning efter vatten.

Utvecklingen av farmen – Jörgen Theander har tagit på sig uppdraget som projektledare för utvecklingen av Farmen. En förstudiegrupp tog fram en vision, projektdefinition, affärsplan och finansieringsförslag vari bl.a. Ulricehamns stadsarkitekt bidrog med ett förslag på en tänkt planlösning samt funktionella byggnader. Förslagen presenterades sedan på en företagsträff med Ulricehamns större företagare den 29 september i Bolons lokaler. En projektgrupp har därefter bildats för fortsatt arbete kring projektidén ”En tjuga för Voi”. Ett särskilt konto har också öppnats för utvecklingen av farmen.

Jenny Berggren har tackat ja till att vara ambassadör för projektet. På företagsträffen i september deltog hon och fick då också träffa Lydia. Hon har hjälpt till att sprida information om Voi-projektet under året bl.a. genom bloggar och sin facebook-sida.

Insamlingar/aktiviteter 2010:

Konsert på Ätradalsskolan 28 april – 23 000 kronor gick till inköp av tält till farmen

Bogesundsskolans årliga internationella kväll – 50 000 kronor till borrning efter vatten

Pantkvittobössa på ICA, tillverkad av Kenneth Johansson, som under året samlat in 23 000 kronor till projektet.

Församlingsafton med Lydia & Samuel – information om projektet samt framtidsvisionen

Företagsträffen på Bolon med Lydia – uppstart av insamlingen ”En tjuga för Voi” som skall finansiera utvecklingen av farmen

Änglajakt på stan den andra advent

Presentkort på hantverkarelöner inför julhandeln

Voi-smycket, designat av Eva Orrbäck, började säljas strax före jul

Voi-besök:

Lydia och Samuel besökte Ulricehamn i september. Resan finansierades av Rotary samt Svenska kyrkan. Under besöket gjorde Lydia flera officiella framträdanden där hon berättade om projektet bl.a. på företagsträffen, i församlingsgården och på Rotary. Hon predikade också en söndag i Hössna kyrka. Samuel var främst delaktig i kyrkans barn och ungdomsarbete men var också med under bl.a. församlingsaftonen.

Resor 2010 till Voi:

Januari – Britt & Jan-Åke Thorell, Mia Börjeson & Lisa Anderson, Anna & Inga Theander, Linus & Birgitta Nygren gör en uppföljningsresa kring projektet

Mars – Suss Franzén, Kicki Sundstedt & Elisabeth Böhm besöker Voi

Mars – Malin Oskarsson och Sara Olsson som studerar på Vårdhögskolan i Borås besökte Voi som en del i sin C-uppsats

April – Jan-Åke Thorell tillsammans med svärson Jarle

Juni/juli – Viola Marstorp & Eva-Karin Gotting åkte till Voi och gjorde praktik på sjukhuset i Voi som en del i sin sjuksköterskeutbildning.

Oktober – Kristin Axelsson från Ulricehamn tillsammans med studiekamrat Josefine Solheim från Högskolan i Jönköping skrev sin C-uppsats i Voi kring ämnet HIV/Aids

December – hela familjen Franzén firar jul och nyår med vännerna i Voi

Insamlade pengar 2010

Inkomna gåvor under 2010 redovisas till hela 403.707 kronor plus de 50.000 kronor från Bogesundsskolans internationella kväll som de själva överfört till projektets konto i Nairobi. Sammanlagt har insamlingen av pantkvitton på ICA inbringat ca 23.000 kr. Fadderverksamheten beräknas ha inbringat runt 40 000 kr under året. Gärdhem har sammanlagt skänkt 100.000 kronor för vattenborrning. Byggkontot har vid årsskiftet ett saldo på 13.300 kr

 Maria Börjeson, Voi styrgrupp