Verksamhetsberättelse 2009

Voi – Kenya 2009

Projektet har under året utökats från att innefatta 19 till 29 föräldralösa barn och ungdomar. Bland annat med 8 barn från den utsatta byn Maungu strax utanför Voi där en ny församling startats upp. Utökningen med barn har varit möjlig mycket beroende på att Lydia under året anställts som föreståndare för programmet.

Förskolan på Bogesunds house innefattar nu 2 förskoleklasser med ca 20 barn i varje klass.

Förskolan i Mgeno har runt 10 barn och bedrivs av en förskolelärare med en liten ekonomisk ersättning från Rebeckorna i Ulricehamn genom projektet.

4 ungdomar har under året tagit del av skolfonden. Mwanza Mwinzi, form 4, Felix Jara, form 3, Beatrice Waleguwa, form 2 (top student) samt Matilda Wanjala, yrkesskola.

I projektet finns 6 anställda. En föreståndare, en housekeeper, två nattvakter samt två förskolelärare. Förskolelärarnas lön täcks av inkomsterna från förskolan. Till stor hjälp i projektet finns också 6 frivilligarbetare som för en liten ersättning varje månad gör en ovärderlig insats.

Under året har det hållits 2 seminarier. I februari samlades vårdnadshavarna en helg för seminarium kring getskötsel och i december samlades barnen i programmet och arbetade med sina minnesböcker. Under båda seminarierna bjöds föreläsare in från KELC (Kenya Evangelical Lutheran Church).

Under 3 månader, februari-april, var volontärerna Jenny Thilander och Emelie Arkenfjärd i Voi och arbetade tillsammans med Lydia med att starta upp arbetet med minnesböckerna samt kartlägga hälsotillstånd och levnadsvillkor för alla barnen i programmet. De gjorde också hembesök hos de flesta av barnen.

I mars delades 36 getter ut till barnen och deras vårdnadshavare. 7 getter i Voi, 8 i Mgeno samt 21 i Kisimenyi. Under året dog 4 av getterna på grund av den svåra torkan och sjukdomar. Trots den svåra torkan har det fötts 24 killingar varav 19 överlevt. Dessa förstfödda killingar går tillbaka till programmet och skall användas till nyinskrivna familjer i programmet samt till djurhållning på farmen.

Bogesunds house utrustades med ett rejält soltak över uteplatsen som gett en välbehövlig skuggig plats åt barnen.

Kyrkan i Kisimenyi blev under 2008 för liten och behovet av en ny större kyrka fanns. En ny kyrka byggdes färdig under 2009 och invigdes under församlingsresan i Voi under pompa och ståt. Brunnsnäskyrkan och Ulricehamns församling var med och bidrog till kostnaden för kyrkbygget. Insamling till detta skedde separat och var aldrig en del av projektet.

Farmen är äntligen inköpt och inhägnad med ett rejält staket. Under augusti röjdes marken upp av församlingsmedlemmar i Voi och under november/december kom staketet på plats. En verktygsbod samt en liten bostad för vakten är också uppbyggd på farmen och arbetet med att finna ett företag för borrning efter vatten är påbörjat. Under slutet av året har också ett antal fruktträd planterats på farmen bl.a. papaya, apelsin och mango.

Ulricehamn – Sverige 2009

Ulricehamns revyn gjorde under början av året en extraföreställning där alla intäkter gick till projektet.

Internationella kvällen på Bogesundsskolan inbringade som vanligt rekord-mycket pengar och 65.000 kr skickades till Voi för att bekosta staketet kring farmen.

I september höll Rotary en artistgala i Sim & Sporthallen och 170.000 kr av de insamlade pengarna skall skänkas till Voi-projektet för borrning efter vatten till farmen.

Ulricehamns församling höll under hösten en konsertserie kallad Perspektiv, i Ulricehamnskyrka med fem konserter där alla kollekter gick till Voi:s församlingar för inköp av psalmböcker samt till mat.

Cecilia Johansson och Frida Karlsson med sina lika välsjungande vänner valde att i år igen hålla en julkonsert i Ulricehamns kyrka till förmån för projektet. De höll en fantastisk konsert inför en fullsatt kyrka.

Stolpar till staketet runt farmen samt fruktträd har sålts under året som en extra satsning med gott resultat.

Manase var på besök i Sverige under 2 veckor i Juni. Han var inbjuden av och deltog i en konferens på Heljarödsgården i Skåne men var veckan före på besök i Ulricehamn med några officiella besök i våra församlingar.

Torkan har varit stor under året i Voi och under valdagen samt 2 kollektinsamlingar samlades därför pengar in särskilt för matinköp till medlemmarna i församlingarna i Voi, Kisimenyi, Mgeno och Maungo.

5 resor från Ulricehamn har gjorts till Voi under 2009. I februari var familjerna Franzén & Gardell nere avlösta av en minibuss med 7 personer från Ulricehamn. 2 lärare, Solveig & Maria, från Bogesunds skolan som bl.a. samlat in lego till alla förskolorna, Sune, fotograf, som dokumenterade projektet i bild, Linus, ortopedingenjör som justerade Carlos protes samt Mia, Britt & Jan-Åke som följde upp arbetet och introducerade minnesböckerna och kartläggningen av barnens behov.

Jan, Annika och Sara Thilander hälsade på Jenny och Emelie under deras tid som volontärer i Voi.

I november var systrarna Eklund på Bolon nere med Jan-Åke och före dem ägde en församlingsresa rum med 8 vuxna samt 6 ungdomar från svenska kyrkan och Brunnsnäskyrkan. På denna resa låg vikten på ett utbyte församlingarna emellan som grund för resan.

Insamlade pengar 2009

Fantastiska 245 000 kr samlades in under året. Utöver detta sponsrade Bolon med 80 000 kr för inköp av farmen, Bogesundsskolans internationella kväll inbringade 65 000 kr och Rotary skänkte 170 000 kr som inbringades under artistgalan och som skall användas till att borra efter vatten på farmen.

Sammanlagt blir således summan fantastiska 550 000 kr!

Av de insamlade 245 000 kr kan nämnas Ulricehamnsrevyn som gjorde en revy till förmån för barnen i Voi och inbringade 13.000 kr. Kollekter i Brunnsnäskyrkan, svenska kyrkan och bössinsamlingen under valdagen inbringade tillsammans 16 000 kr till mat när torkan var som svårast. Ulricehamns församling som under hösten hade konsertserien Perspektiv samlade in 14 860 kr. Julkonserten som anordnades av Frida Johansson och Cecilia Karlsson med vänner till förmån för Voi-projektet inbringade 13.500 kr. Företagen ByggArvid, Bogesunds El och Tele samt Bogesunds redovisningsbyrå valde att som julgåva till sina anställda skänka pengar till projektet, sammanlagt 12 000 kr.