Bli fadder

Som personlig fadder ger du ett bidrag varje månad till Voiprojektet. Du får foto och information om ett specifikt barn i projektet. Om du vill kan du erbjuda barnet brevkontakt.

Ditt fadderstöd går inte direkt till det enskilda barnet, utan används i det projekt som barnet är en del av. Barnets vardag och framtid förändras genom att projektet hjälper barnet och barnets familj att ta sig ur fattigdom.

Genom årliga rapporter får duveta hur arbetet i projektet utvecklas.

Genom ett bidrag på minst 100 kronor i månaden tryggar du programmet långsiktigt.

Så här gör du för att bli fadder:

Läs foldern om hur det fungerar (folder i pdf-format öppnas i nytt fönster, uppdaterad 20200927)

Fyll i en blankett och anmäl dig för att bli fadder!