Vad händer med vattnet…

Uppdatering 2011-09-02

Det har arbetats intensivt med vattenfrågan under de senaste månaderna – och en lösning är nu nära.

1,5 km vattenledning har grävts ner och därigenom har farmen kunnat kopplas ihop med vattenkällor i bergen. Två stora vattentankar under jord (24 kubikmeter vardera) ska samla upp vattnet. Det ska sedan pumpas upp till två andra tankar (på 10 kbm vardera) i ett vattentorn för att sedan kunna rinna ut med självtryck på farmen.

Vattentornet är under uppbyggnad och beräknas vara klart i slutet av september.

Detta arbete kostar totalt knappt 120 000 kronor. Vi väntar dessutom på offerter för vattenpump som drivs med solenergi.

Vattnet från bergen ska vara friskt källvatten som går att dricka som det är. Däremot är tillgången begränsad. Enligt uppgift ska det finnas vatten i källorna under 8 av årets 12 månader. Kombination med reservoartankarna och en framtida regnvattenlösning med uppsamling från taken på byggnaderna borde det vara tillräckligt för att säkerställa att t ex skörden inte torkar bort.

Dessutom har staten nu begärt in anbud för att bygga ut det allmänna vattennätet i området. Så om några år kanske vi har vatten från två håll!