Projektgruppen besöker Voi

Delar av projektgruppen för utvecklingen av farmen åker till Voi i början av januari 2012.

Först på programmet står ett möte med kyrkans ledning på huvudkontoret i Nairobi. Bland annat ska vi träffa biskopen, ekonomichefen och direktorn för gatubarnsprojektet i Nairobi för att diskutera arbetet i Voi, och hur huvudkontoret kan stötta projektet när det gäller upphandling, kontroll och ekonomi.

Vi ska också göra ett studiebesök på Pangani Lutheran Children Centre (PLCC) som är kyrkans gatubarnsprojekt i Nairobi. Projektet har en tomt utanför stan och håller där på att bygga ett större center för verksamheten. När vi räknat på de planerade byggnaderna i Voi har vi utgått från projekteringen i Nairobi.

På väg ner till Voi planerar vi ytterligare något studiebesök som kan ge värdefull input till vårt projekt.

I Voi ska vi på ort och ställe se på verksamheten, besöka farmen och några av barnen – och fortsätta samtalen om framtiden och hur vi bäst ska gå vidare med utvecklingen av farmen.

Egentligen behöver det väl inte sägas, men alla som reser står för sina egna kostnader. Inget belastar projektet. Varje insamlad krona går fortfarande oavkortat till projektet.

Det är glädjande att dessutom kunna berätta att vi nu också får professionell hjälp med att se till att ekonomin går rätt till. Karin Grann, som är auktoriserad revisor, ska bistå vår kassör Arne Svensson och projektet i stort, med råd och stöd. Det kan handla om företagskontakter, avtal, uppföljning, kontroll och liknande. Med andra ord ytterligare en säkerhet för att insamlade pengar används på rätt sätt.