Framtidsvisionen

Farmen är tänkt att göra projektet med de föräldralösa barnen ekonomiskt självförsörjande. Därför planeras ett enkelt gästhus med konferensmöjligheter som ska kunna vara till nytta och glädje för barnen när de är lediga från skolan, och ge projektet en inkomst från besökare.

Dessutom är visionen att farmen ska kunna bli ett kunskaps- och utvecklingscenter både när det gäller HIV/AIDS och ekologiskt hushållning. Läs mer om den första konceptbeskrivningen för farmen i pdf-format (daterad 2010).

Vid projektgruppens besök i Voi i januari 2012 drogs riktlinjerna upp för byggnationerna på farmen och arbetet med en masterplan för hela området påbörjades, det vill säga en översiktlig skiss på allt som kan tänkas bli aktuellt att bygga på farmen under lång tid framöver. Denna ska sedan ligga till grund för detaljritningar och bygglovshandlingar.

Under vintern och våren har projektgruppen träffats ett antal gånger och kommit med synpunkter på de ritningar som arkitekten i Nairobi gjort, och som ursprungligen bygger på de skisser som stadsarkitekten i Ulricehamn, Gunilla Pettersson, tidigare hjälpt oss med.

I stora drag innehåller masterplanen tre delar. (se arkitektens skisser i pdf-format, 2 Mb stor)

1. Konferenshall, kök/kontor, samt gästhem.

2. Utbildningscenter med tre klassrum, lärarrum och elevbostäder, några småstugor för uthyrning till turister, samt personalbostäder.

3. Grundskola med administration, elev- och lärarbostäder.

Utöver dessa byggnader ska det finnas plats för djurhållning och odlingar, biogasproduktion och en kvarn för att mala mjöl. Masterplanen visar att detta är möjligt.

Fokus ligger nu på att genomföra del 1 till en uppskattad kostnad av 2,4 miljoner kronor. Avsikten är att handlingar för bygglov ska inlämnas före halvårsskiftet 2012, parallellt med att upphandlingen av arbetet görs. I så fall skulle det kunna bli byggstart i höst – och invigning ett år senare.

Syftet med del 1 är att snarast få en verksamhet på farmen som både gynnar de föräldralösa barnen, och samtidigt genererar en inkomst till programmet.

Del 2 är tänkt för en bibelskola som drivs av den lutherska kyrkan i Kenya och som nu hyr in sig i andra lokaler i Voi. Det finns alltså redan en hyresgäst till dessa lokaler som under loven kan disponeras fritt av projektet och de föräldralösa barnen.

Del 3 ligger långt fram i tiden. Men det finns behov av en grundskola i området, som dessutom ska ha plats för barn med särskilda behov.

Finansieringen av den här satsningen sker på olika sätt. Bland annat genom  ”En tjuga för Voi” som innebär att vara regelbunden månadsgivare. Många företag runt om i Ulricehamn bidrar också genom att vara sponsorer i satsningen ”En sten från hjärtat”. Lär mer om hur du ska göra som privatperson eller företagare på sidorna ”Ge ett bidrag” och ”En sten från hjärtat”.

Maila ditt namn och din e-postadress till Jan-Åke Thorell för frågor eller för att får fortlöpande information om utvecklingen.