Farmen

farmenfruktslide
farmengetterslide
farmenhouseslide
farmenmajsslide
farmententslide

Farmen är ett kunskaps- och utvecklingscenter för de föräldralösa barnen med familjer. Här får de viktig utbildning i bl.a. HIV/AIDS, ekologiskt jordbruk och mycket annat men träffas även för att ha roligt tillsammans.

Odlingar, djurhållning, och enkel produktion av något slag, bidrar till familjernas försörjning – och skapar dessutom arbetstillfällen.

Centret har även ett gästhus med övernattnings- och samlingslokaler för externa besökare, som på sikt ska kunna bidra ekonomiskt till projektet för de föräldralösa barnen.

Det är bördigt men torrt i Voi. De senaste åren har det kommit alldeles för lite regn och planteringarna på farmen har i stort sett helt torkat bort.

Vattnet flödarVattenförsörjningen på farmen är löst sedan den 21 november 2011. Det blev en historisk dag då vattnet släpptes på från källor i de närliggande bergen. Vattentornet är byggt, de stora vattentankarna är på plats, och vattenpumpar och solceller får vattnet att flöda.

Byggnationen av gästhuset på farmen startade i februari 2013 – och invigningen skedde den 3 november samma år.

farmenfruktslide
farmengetterslide
farmenhouseslide
farmenmajsslide
farmententslide

The farm functions as an educational and development center for the orphaned children and their families. They come here for education in subjects like HIV/AIDS, ecological farming, and much more. But they also gather here to have fun together.

Crops, livestock, and simple farming helps to support the families – and creates job opportunities.

The center also have a  guest house for overnight stays and meeting rooms for visitors.

It is fertile but dry in Voi.  Not enough rain has fallen during the past two years and the crops on the farm have mostly dried up.

The water supply for the farm was secured on 21 November 2011. It was a historic day when the water was released from its source in the nearby mountains. The water tower is built, the large water towers now sit on site, and the water pumps and solar cells make sure the water keeps flowing.

The construction of a guest house on the farm started in February 2013 and was opened in November the same year.