Kyrkan i Voi

Mgeno church
korgar
fler barn i kise
barn i kisemenyi
kyrkan Kisemenyi

Församlingen i Voi tillhör Kenya Evangelical Lutheran Church (KELC) och bildades i början av 2000-talet. Kyrkan har ingen egen lokal i Voi utan samlas till gudstjänst i en skola på söndagar.

Gudstjänsten betyder mycket för församlingsmedlemmarna. Där träffas man och umgås, och får ”senaste nytt”, sången är glad och öronbedövande. Ofta leds den av ev försångare. Och predikan är ofta kraftfull. Och det är många barn på gudstjänsterna, på en del platser är barnen med hela gudstjänsten, men ibland har de söndagsskola under predikan.

Förutom i Voi träffas man dessutom  regelbundet till gudstjänst i byarna Maungo, Mgeno, Kisemenyi och Kasigau. I Mgeno finns en enkel kyrka som församlingen byggt själv, och i Kisemenyi finns en ganska ny kyrka som byggts delvis med stöd från kyrkan i Ulricehamn. Kasigau är den församling som startat senast.

I varje by finns en AIDS-kommitte och volontärer som ansvar för de föräldralösa barnen. Kyrkan har också kvinnokommitteer som ansvarar för hembesök och liknande.

Bogesunds House leds av en särskild kommitte som är direkt underställd församlingens styrelse.

Församlingen har två anställda, prästen Manase Mkofira och hans hustru Mary som är ansvarig för kvinnoarbetet.

Svenska kyrkan i Ulricehamn har ett vänförsamlingsutbyte med kyrkan i Voi. Läs mer om detta här