Fakta om Voi

Bostäder i Voi. Foto: Sune Broman
Affärer i Voi. Foto: Sune Broman
Torget i stadsdelen Sofia. Foto: Sune Broman
Fruktbod i Voi. Foto: Sune Broman
Voi är en stad och en kommun i sydöstra Kenya, cirka 33 mil från huvudstaden Nairobi och 16 mil från kuststaden Mombasa. Voi ligger utmed huvudvägen och gränsar till nationalparkerna Tsavo West och Tsavo East.

Voi ligger cirka 600 meter över havet och har ett varmt och torrt klimat (ca 300 mm regn per år) som inte lämpar sig speciellt bra för jordbruk. Det rinner en flod genom Voi som bara har vatten under de två regnperioderna, vår och höst. Det finns en stor sisalplantage strax utanför Voi, annars är småskalig affärs- och serviceverksamhet den största enskilda näringen. Industriverksamhet saknas.

Senaste officiella befolkningssiffrorna är från 1999 då staden hade drygt 24 000 invånare och hela kommunen ca 33 000 invånare. Förmodligen bor det betydligt fler än så i Voi nu.

Det finns flera skolor i Voi, naturligtvis av skiftande kvalitet, allt från förskolor till någon yrkesskola och eftergymnasial utbildning.

Kommunikationsmässigt har Voi ett utmärkt läge utmed huvudvägen mellan Mombasa och Nairobi (och vidare till Kampala i Uganda). Järnvägen till Nairobi/Kampala passerar också Voi, och det finns flera bussbolag som trafikerar stan. Från Voi finns också väg- och järnvägsförbindelse till Tanzania. All passerande buss- och lastbilstrafik gör dock att Voi drabbats hårdare av HIV/AIDS än landet i allmänhet. Ändå hör Kenya till de tio länder i Afrika som drabbats värst av AIDS.

Den Geografiska Institutionen vid Helsingsfors Universitet har gjort en studie av Voi som bland annat handlar om hur urbanisering och befolkningstillväxt påverkar samhället, och vilka problem detta medför. Arbetet innehåller en stor kartläggning av situationen i Voi. Av avhandlingen framgår bland annat att:
– 75 procent av befolkningen i Voi bor i bostadsområden som inte är planerade
– av de som bor i dessa ”informal settlements”, bor 70 procent i hus som är byggda av temporärt material (lera, jordgolv, korrugerad plåt etc)