Förskolan

förskoleflicka
sovande barn
förskolaslide
lektionslide2
lektionslide
solstråleslide

Förskolan i Bogesunds house har två avdelningen och närmare 50 barn. Två utbildade förskollärare ansvarar för verksamheten. En hel del lek- och undervisningsmaterial har skänkts från Ulricehamn.

Barnen kommer från närområdet, dvs stadsdelen Sofia, och föräldrarna betalar en mindre avgift för undervisning och mat. Barn från mindre bemedlade familjer kan få gå i förskolan med en reducerad avgift (eller helt fritt).

Förskolan granskas av myndigheterna i Voi och har fått goda betyg och vitsord.

Skolavgifterna täcker lärarlönerna och maten – och ger dessutom ett överskott till driften av huset.