Minnesböcker

barn2
barn

Barnens egen livshistoria dokumenteras i en minnesbok som de gör själva tillsammans med någon släkting och Lydia som är projektansvarig.

Lydia Wughanga och Maria Börjeson introducerar minnessböckerna för barnenTillsammans ritar, skriver och klistrar man in bilder (om det finns) i böckerna. Minnesböckerna blir på så sätt ett att stärka barnens identitet och hjälpa dem att komma ihåg sin historia när det inte finns några föräldrar som kan berätta.

Tanken är att alla barnen ska ha sin egen minnesbok, och att den ska uppdateras regelbundet.

Plan International använder samma metod, något som författaren Henning Mankell uppmärksammar i en film från Uganda. Filmen beskriver också situationen för hiv-positiva i landet. Likheterna är stora med Kenya, så kolla gärna filmen på hans hemsida: http://www.henningmankell.se/Afrika/Plan_International