Barnen

porträtt Ngui
porträtt 2
porträtt 1

För närvarande får 60 barn stöd genom projektet. Barnen är i åldern 3-20 år och bor i regel hon någon äldre släkting, ofta en moster eller mormor.

Barnen får hjälp utifrån var och ens behov, men framför allt handlar det om att barnen får hjälp med skolkostnader och andra dagliga behov som mat, kläder och medicin. Men det kan också handla om större insatser som t ex ett helt hus om det är behov av det.

Bara ett fåtal av barnen bor inne i staden Voi, resten bor i byar runt omkring. Församlingen har flera volontärer som har kontakt med barnen och ser till dem regelbundet.