Voibesök med personliga möten och uppskattade samlingar

Jenny Berggren. Foto: Sune BromanDet blev många personliga möten och flera uppskattade gemensamma höjdpunkter när Manase Mkofira, Lydia Wughanga och Beatrice Walegwha från Voi i Kenya besökte Ulricehamn i slutet av april. Ett utbyte som ingår i Voiprojektets arbete till förmån för föräldralösa barn i Voi.

Redan första kvällen i Ulricehamn kom den första höjdpunkten. Ulricehamns kyrka fylldes nästan till sista platsen i en välgörenhetskonsert med Voiprojektets egen ambassadör, världsartisten Jenny Berggren från superpopgruppen Ace of Base. I konserten medverkade även kören Occapella och besökarna från Voi gav gripande vittnesbörd om vad Voiprojektet, som i år firar tioårsjubileum, betytt för utsatta barn i Voi.

– Under de första åren innan vi fick stöd från Ulricehamn dog fyra av barnen, berättar prästen Manase Mkofira som var den som tog initiativet till att ta hand om föräldralösa barn i Voi. Men sedan 2005 har vi inte förlorat ett enda barn!

Nu finns 50 barn med i programmet. Eftersom de bor hemma hos någon släkting är det egentligen nästan 50 familjer som får stöd med allt från mat, mediciner och skolkostnader till helt nya hus om det behövs. Dessutom finns ytterligare 50 barn inskriva i den förskola som projektet driver i Bogesunds house.

Beatrice Walegwha. Foto: Sune BromanTrots små och knappa förhållanden har det gått bra för de flesta av barnen. Beatrice Waleghwa är ett lysande exempel på detta. Hon är ett av de barn som varit med i programmet från början och har nu hunnit bli 20 år. Hon studerar turism och service på universitetet med strålande resultat.

– Jag har Voiprojektet att tacka för allt, säger hon. Det är min familj!

Lydia Wughanga är föreståndare i projektet och ansvarig för arbetet med de föräldralösa barnen sedan 2008. Hon är själv föräldralös och har tagit hand om sin lillasyster som bara var fem månader gammal när mamman dog. Hon vet vad det betyder att bli föräldralös – och vilken glädje det är att hjälpa andra i samma situation.

– Det är fantastiskt att ge barnen ett framtidshopp och leende i ansiktet igen, säger hon.

En annan höjdpunkt under besöket i Ulricehamn var en bussutflykt med bland annat ett besök hos en av Voiprojektets huvudsponsorer, Åsundsholms Golf & Country Club. Där fick alla resenärerna chansen att prova på både puttar och svingar – med instruktioner av klubbens tränare. En ny och rolig aktivitet för fler än besökarna från Voi.

Ytterligare ett besök hos en av huvudsponsorerna gjordes under tiden i Ulricehamn. Det var hos golvföretaget Bolon.

Tack vare stödet från många företag, privatpersoner och olika organisationer har Voiprojektet inte ”bara” lyckats hjälpa många föräldralösa barn till ett bättre liv. Ett gästhus som ska fungera både som samlingsplats för barnen och ge en inkomst till projektet invigdes i november 2013. Bygget har kostat cirka 2,5 miljoner kronor – och är helt betalt tack vare sponsorer och bidragsgivare.

En tredje höjdpunkt blev den internationella kvällen på låg- och mellanstadieskolan Bogesundsskolan. Skolan har under alla år stöttat projektet genom sin internationella kvällen. Den här gången fick kvällen en ny dimension med besökarna från Voi på plats. Det blev också en fantastisk upplevelse för Manase, Lydia och Beatrice att se vilket engagemang det är på skolan av både elever, lärare och föräldrar.

Ytterligare två skolbesök genomfördes under Ulricehamnsbesöket. Det var på skolan i Gällstad och på Tingsholmsgymnasiet, som båda är engagerade i Voi på olika sätt.
Voiprojektet försöker hjälpa vårdnadshavarna till de föräldralösa barnen att få en egen inkomst genom olika hjälp-till-självhjälpsprojekt. Därför gjordes även ett besök på Companion Sjuhärad för att bland annat ta del av information och erfarenheter om småföretagande.

Lydia Wughanga. Foto: Sune BromanEn viktig del i Voiprojektet är fadderprogrammet med personliga faddrar i Sverige. Dessa var inbjudna till en Cafékväll i Brunnsnäskyrkan (EFS) som står bakom Voiprojektet. Det blev en värdefull och gemytlig kväll där faddrarna och andra intresserade fick träffa varandra och lyssna till Lydias berättelser om de utsatta barnen och hur de får hjälp.

Besökarna från Voi medverkade också i två gudstjänster, en i Brunnsnäskyrkan och en i Äspereds samarbetskyrka.

Besöket innehöll också flera samlingar med samtal och överläggningar om utvecklingen av arbetet i Voi. Lydia träffade den arbetsgrupp som ansvarar för fadderprogrammet i Ulricehamn, och Manase träffade projektgruppen som drivit utbyggnaden av gästhusets, samt den arbetsgrupp som jobbar med församlingsutbytet mellan Svenska kyrkan och Voi Lutheran Mission.

Inte minst innebar besöket också många personliga möten, till glädje och ökad förståelse för de olika livsförhållandena som råder. Beatrice fick bland annat träffa ungdomar i Ulricehamn på egen hand, och även vara med i en bibelstudiegrupp med ungdomar.

Sverigebesöket för Manase, Lydia och Beatrice avslutades i Skåne där man bland annat träffade den grupp inom EFS i Ängelholm som stödjer bibelskolan i Voi som den lutherska kyrkan driver där.

I samband med besökets olika samlingar och aktiviteter har det samlats in över 100 000 kronor till arbetet i Voi – pengar som går oavkortat till arbetet med de föräldralösa barnen. Detta är möjligt tack vare att alla omkostnader för resan finansierades av Lunds Missionssällskap, samt att alla omkostnader i Ulricehamn finansierades av privatpersoner som är engagerade i Voiprojektet.