Kort historik

2004:
• Bogesundsskolan frågar om det finns något projekt som man kan stödja i Kenya
• Efter samråd med kyrkan i Kenya bestämmer sig Bogesundsskolan för att satsa på de föräldralösa barnen i Voi
• Fyra elever på Tingsholmsgymnasiet har ett projektarbete om AIDS och samlar in pengar till Voi
2005:
• Bogesundsskolan skänker pengarna från den internationella kvällen i mars till arbetet i Voi (något som skolan fortsatt med även följande år)
• Tre tingsholmselever, samt fem personer från EFS besöker Voi i månadsskiftet april/maj
• Ett hus (Bogesunds House) köps in och utrustas för att användas som ett resurscenter i Voi. En vakt och en husmor anställs.
• EFS och Svenska Kyrkan tillsätter en gemensam arbetsgrupp som ska samordna utbytet
2006:
• Tre personer från Voi besöker Ulricehamn i tre veckor för att informera om arbetet i Voi. Studieförbundet Sensus bidrar med 40,000 kr. Kyrkorna står för resten.
• En skolfond börjar byggas upp för att trygga barnens skolgång
2007:
• 14 personer besöker Voi i november, bland annat fyra lärare från Bogesundsskolan och en lärare från Tvärred.
• En skola i en massajby utanför Voi får bidrag för att bli färdigbyggd
• En ny byggnad, samt vattentank och extra toaletter uppförs i Voi för att rymma en förskola med 40 barn
2008:
• Förskolan i Bogesunds House startar med knappt 20 barn och en anställd förskollärare.
• Ytterligare en resa från Ulricehamn arrangeras till Voi.
• Lydia Wughanga anställs som föreståndare för programmet
• Diskussionerna om att köpa ett markområde i utkanten av Voi startar.
• En delegation från Ulricehamns kommun besöker Voi för att utreda möjligheterna till ett kommunaltpartnerskap.
• Flickan Carlos får en benprotes som tillverkats på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.
• Årets julklapp: en get
2009:
• Ytterligare två resor arrangeras till Voi, en med bland annat lärare från Bogesundsskolan, och en med företaget Bolon
• Jenny Thilander och Emelie Arkenfjärd jobbar är volontärer i Voi under tre månader
• Arbetet med minnesböcker till barnen initieras
• Getter delas ut till de föräldralösa barnen och deras vårdnadshavare
• Bogesunds House får en tillbyggnad (kontor)
• Förskolan utökas till två avdelningar och ytterligare en förskollärare anställs
• Manase Mkofira besöker Ulricehamn i samband med ett besök i Skåne
• Ett 16 000 kvadratmeter stort markområde i utkanten av Voi köps in
• Rotary i Ulricehamn har en stor artistgala i Ulricehamn till förmån för arbetet i Voi
• Årets julklapp: en stolpe i staketet eller ett träd på farmen
2010:
• Antalet barn i programmet har ökat till närmare 30
• Flera resor arrangeras till Voi, både i privat regi och i Voi-projektets regi
• Arbetet med inhägnaden av den blivande farmen är färdigt
• Ett personigt fadderbarnsprogram startar
• Ätradalsskolan, Ulrikaskolan och Gällstads skola engagerar sig i projektet
• Planerna på att utveckla farmen till ett kunskaps- och utvecklingscenter tar form och en speciell projektgrupp tillsätts.
• Lydia besöker Ulricehamn tillsammans med Samuel från byn Kisemenyi
• Artisten Jenny Berggren blir officiellt ambassadör för Voi-projektet
• En hydrogeologisk undersökning görs på farmen, men ändå misslyckas borrningen efter vatten
• Årets julkapp: en hantverkare på farmen – eller ett silversmycke

2011:
• Flera resor arrangeras till Voi
• Planerna för ett kunskaps- och utvecklingscentrum på farmen börjar ta form
• En speciell projektgrupp tillsätts för detta
• Insamlingen ”En sten från hjärtat” startar
• Sponsorprogrammet ”The Big Five” startar
• Vattnet kommer till farmen, vattenledningar, vattentorn och dammar är klara
• Antalen barn i programmet har ökat till 40

2012:
• Bygg gruppen besöker Voi
• En arkitekt i Nairobi anlitas
• Insamlingen till bygget tar fart
• Beatrice Waleghwa börjar på universitetet
• Voi Magasinet ges ut i hela Ulricehamn
• Alla barn i programmet gör en utflykt till Mombasa
• Ritningar tas fram för hela området. Gästhus, kök/kontor och matsal detaljplaneras
• Bygglov och tillstånd blir klara för bygget

2013:
• Totalentreprenör för bygget utses efter ett anbudsförfarande
• Byggstart för gästhus kök/kontor och matsal
• Mikrolån ger vårdnadshavare möjlighet till inkomsbringande projekt
• Gästhuset invigs i november
• Antalet barn har ökat till 43