Kort historik

2004:
• Voi-projektet startas av Britt och Jan-Åke Thorell.
• Bogesundsskolan frågar om det finns något projekt som man kan stödja i Kenya
• Efter samråd med kyrkan i Kenya bestämmer sig Bogesundsskolan för att stödja 10 föräldralösa barn i Voi.
• Fyra elever på Tingsholmsgymnasiet har ett projektarbete om AIDS och samlar in pengar till Voi

2005:
• Bogesundsskolan skänker pengarna från den internationella kvällen i mars till arbetet i Voi (något som skolan fortsatt med även följande år)
• Tre tingsholmselever, samt fem personer från EFS besöker Voi i månadsskiftet april/maj
• Ett hus (Bogesunds House) köps in och utrustas för att användas som ett resurscenter i Voi. En vakt och en husmor anställs.
• EFS och Svenska Kyrkan tillsätter en gemensam arbetsgrupp som ska samordna utbytet

2006:
• Tre personer från Voi besöker Ulricehamn i tre veckor för att informera om arbetet i Voi. Studieförbundet Sensus bidrar med 40,000 kr. Kyrkorna står för resten.
• En skolfond börjar byggas upp för att trygga barnens skolgång

2007:
• 14 personer besöker Voi i november, bland annat fyra lärare från Bogesundsskolan och en lärare från Tvärred.
• En skola i en massajby utanför Voi får bidrag för att bli färdigbyggd
• En ny byggnad, samt vattentank och extra toaletter uppförs i Voi för att rymma en förskola med 40 barn

2008:
• Förskolan i Bogesunds House startar med knappt 20 barn och en anställd förskollärare.
• Ytterligare en resa från Ulricehamn arrangeras till Voi.
• Lydia Wughanga anställs som föreståndare för programmet
• Diskussionerna om att köpa ett markområde i utkanten av Voi startar.
• En delegation från Ulricehamns kommun besöker Voi för att utreda möjligheterna till ett kommunaltpartnerskap.
• Flickan Carlos får en benprotes som tillverkats på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.
• Årets julklapp: en get

2009:
• Ytterligare två resor arrangeras till Voi, en med bland annat lärare från Bogesundsskolan, och en med företaget Bolon
• Jenny Thilander och Emelie Arkenfjärd jobbar är volontärer i Voi under tre månader
• Arbetet med minnesböcker till barnen initieras
• Getter delas ut till de föräldralösa barnen och deras vårdnadshavare
• Bogesunds House får en tillbyggnad (kontor)
• Förskolan utökas till två avdelningar och ytterligare en förskollärare anställs
• Manase Mkofira besöker Ulricehamn i samband med ett besök i Skåne
• Ett 16 000 kvadratmeter stort markområde i utkanten av Voi köps in
• Rotary i Ulricehamn har en stor artistgala i Ulricehamn till förmån för arbetet i Voi
• Årets julklapp: en stolpe i staketet eller ett träd på farmen

2010:
• Antalet barn i programmet har ökat till närmare 30
• Flera resor arrangeras till Voi, både i privat regi och i Voi-projektets regi
• Arbetet med inhägnaden av den blivande farmen är färdigt
• Ett personigt fadderbarnsprogram startar
• Ätradalsskolan, Ulrikaskolan och Gällstads skola engagerar sig i projektet
• Planerna på att utveckla farmen till ett kunskaps- och utvecklingscenter tar form och en speciell projektgrupp tillsätts.
• Lydia besöker Ulricehamn tillsammans med Samuel från byn Kisemenyi
• Artisten Jenny Berggren blir officiellt ambassadör för Voi-projektet
• En hydrogeologisk undersökning görs på farmen, men ändå misslyckas borrningen efter vatten
• Årets julkapp: en hantverkare på farmen – eller ett silversmycke

2011:
• Flera resor arrangeras till Voi
• Planerna för ett kunskaps- och utvecklingscentrum på farmen börjar ta form
• En speciell projektgrupp tillsätts för detta
• Insamlingen ”En sten från hjärtat” startar
• Sponsorprogrammet ”The Big Five” startar
• Vattnet kommer till farmen, vattenledningar, vattentorn och dammar är klara
• Antalen barn i programmet har ökat till 40

2012:
• Bygg gruppen besöker Voi
• En arkitekt i Nairobi anlitas
• Insamlingen till bygget tar fart
• Beatrice Waleghwa börjar på universitetet
• Voi Magasinet ges ut i hela Ulricehamn
• Alla barn i programmet gör en utflykt till Mombasa
• Ritningar tas fram för hela området. Gästhus, kök/kontor och matsal detaljplaneras
• Bygglov och tillstånd blir klara för bygget

2013:
• Totalentreprenör för bygget utses efter ett anbudsförfarande
• Byggstart för gästhus kök/kontor och matsal
• Mikrolån ger vårdnadshavare möjlighet till inkomsbringande projekt
• Gästhuset invigs i november
• Antalet barn har ökat till 43

2014:
• Antal inskrivna barn har ökat till 50.
• Två nya byar ansluts: Ngambenyi och Wangala.
• Tre dagars läger på farmen för första gången.
• 30 solenergilampor delas ut till barnen
• Extra skolundervisning på loven ges för att förbättra skolresultat.
• Lydia, Beatrice och Manase är på besök i Ulricehamn.

2015:
• Thomas anställs som assisterande koordinator.
• Två familjer får nya hus byggda.
• Lekplatsen på farmen invigs i samband med ett läger för barnen.
• Linnea och Matilda är volontärer i projeket under 3 månader.
• Bibelskola startar på farmen.
• Voi-loppet går av stapeln i Ulricehamn och inbringar 375 000 kr.
• Ny fadderresa i november.

2016:
Inskrivna barn ökar till 65.
• Utflykt till Tsavo nationalpark med barnen.
• Lydia slutar under hösten efter 8 år som koordinator och Thomas tar vid.
• Växhuset byggs på farmen och vårdnadshavarna utbildas i växthusodling.
• Volontärarbete på farmen för barn som varit med i programmet men nu är vuxna.
• Beatrice gör praktik i Ulricehamn under 3 månder på hotellet och turistbyrån.

2017:
• Jan-Åke Thorell, grundare av projektet lämnar styrgruppen.
• Beatrice börjar på Linnéuniversitet i Kalmar.

2018:
Seminarie i alla byarna kring HIV och aids.
• Utflykt till Mombasa för barnen.
• Paul är färdig bilmekaniker och arbetar på en verkstad i Voi. Amina arbetar på en restaurang. Everline arbetar i en salong. Mrata är lärare på en skola i Garissa. Alla tack vare utbildningar som projektet har bekostat.
• Ny fadderresa i november.
• Fridas 10:e julkonsert inbringas en rekordkollekt.
• Förskoleverksamheten på Bogesunds house upphör p.g.a. nya regler.

2019:
• Projektet stödjer nu 65 barn och deras familjer.
• Budget ca 400 000 kr per år.
• 110 faddrar som månadsvis skänker valfri summa.
• Thomas och Mary på besök i Ulricehamn i september.
• Nytt getprojekt startar
• C
arlos får sin tredje benprotes som är tillverkad på SÄS av Linus.
• Tjejseminarium på gästhuset
• Ett nytt hus byggs och ett annat renoveras.