Contribution Report

Ekonomin är viktig för att arbetet ska kunna bedrivas med kvalitet, likaså redovisningen för att allt ska gå rätt till och inga pengar försvinna på vägen. Därför redovisas här nedan alla inkomster till En påse grönsaker som kom i kollekten vid en gudstjänst i Voi auktioneras ut till högstbjudandeprojektet som sätts in på EFS Brunnsnäskyrkans plusgiro- och bankgirokonton.

Varje krona som samlas in till dessa konton går oavkortat till arbetet i Voi. Varje insättning till barnen specificeras, men privata gåvor markeras bara med initialerna från givaren/givarna för att den som vill vara anonym ska kunna vara det. Gåvor till farmen specificeras inte på samma sätt utan bara i klumpsumma.

Redovisningen nedan avser “Voi-kontot” samt “byggkontot” hos EFS Brunnsnäskyrkan i Ulricehamn. Alla pengar som sätts in på dessa konton går oavkortat till arbetet i Voi. Pengarna skickas via banköverföring till Voi Lutheran Missions bankkonto i Voi allt efter behov. Båda kontona granskas av revisorer enligt gällande regler.

Gåvor jan-dec 2018 – 331 578:- + 83 502:- till gästhuset

Gåvor jan-dec 2017 – 325 867:- + 118 231:- till gästhuset

Gåvor jan-dec 2016 – 394 638:- + 276 065:- till gästhuset

Gåvor jan-dec 2015 – 725 727 kr samt ytterligare 376 369 kr till gästhuset

Gåvor totalt under 2014 – 301 047 kr
samt ytterligare 460 573 kr till utvecklingen av gästhuset

Gåvor totalt under 2013 – 280 895 kr

Gåvor totalt under 2012 – 261 129 kr

Gåvor totalt under 2011

Gåvor totalt under 2010

The economy helps the quality of the work being carried out, and that includes the contribution report. It is important to account for the money raised so nothing disappears along the way. To ensure this, all the money that is deposited into En påse grönsaker som kom i kollekten vid en gudstjänst i Voi auktioneras ut till högstbjudandethe EFS Brunnsnäskyrkan plusgiro and bankgiro project account is shown and accounted for for below.

Every bit of money placed into the account goes uncut to Voi. Every deposit is specified, but private gifts are marked only with the initials of the donor/donors so those who want to remain anonymous can do so.

The accounting of funds below shows the “Voi account” and the “construction account” at EFS Brunnsnäskyrkan in Ulricehamn. All the money put into these accounts goes uncut to the work in Voi. The money is sent via a bank transfer to the church’s main office in Nairobi two times a year, to be further distributed to the congregation in Voi according to individual needs. Both accounts are audited under current rules.

Contributions Jan-June 2017

Contributions Jan-Dec 2016: 394 638:- + 276 065:- to the guesthouse

Contributions Jan-Dec 2015 – 725 727 kr
+ 376 369 kr to the guesthouse

Contributions Jan – 7 Nov 2015

Contributions for 2014  (in Swedish)

Contributions for 2013 – 280 895 kr

Contributions for 2012

Contributions for 2011

Contributions for 2010