Gåvoredovisning

Ekonomin är viktig för att arbetet ska kunna bedrivas med kvalitet, likaså redovisningen för att allt ska gå rätt till och inga pengar försvinna på vägen. Därför redovisas här nedan alla inkomster till En påse grönsaker som kom i kollekten vid en gudstjänst i Voi auktioneras ut till högstbjudandeprojektet som sätts in på EFS Brunnsnäskyrkans plusgiro- och bankgirokonton.

Varje krona som samlas in till dessa konton går oavkortat till arbetet i Voi. Varje insättning till barnen specificeras, men privata gåvor markeras bara med initialerna från givaren/givarna för att den som vill vara anonym ska kunna vara det. Gåvor till farmen specificeras inte på samma sätt utan bara i klumpsumma.

Redovisningen nedan avser ”Voi-kontot” samt ”byggkontot” hos EFS Brunnsnäskyrkan i Ulricehamn. Alla pengar som sätts in på dessa konton går oavkortat till arbetet i Voi. Pengarna skickas via banköverföring till Voi Lutheran Missions bankkonto i Voi allt efter behov. Båda kontona granskas av revisorer enligt gällande regler.

Gåvor jan-dec 2018 – 331 578:- + 83 502:- till gästhuset

Gåvor jan-dec 2017 – 325 867:- + 118 231:- till gästhuset

Gåvor jan-dec 2016 – 394 638:- + 276 065:- till gästhuset

Gåvor jan-dec 2015 – 725 727 kr samt ytterligare 376 369 kr till gästhuset

Gåvor totalt under 2014 – 301 047 kr
samt ytterligare 460 573 kr till utvecklingen av gästhuset

Gåvor totalt under 2013 – 280 895 kr

Gåvor totalt under 2012 – 261 129 kr

Gåvor totalt under 2011

Gåvor totalt under 2010