Om Voiprojektet

På denna hemsida finns information till understödjare och andra intresserade om Voiprojektet, ett samarbetet mellan Voi i Kenya och Ulricehamn som initierades 2004 och som nu omfattar 66 (2020) föräldralösa barn.

Verksamheten samordnas i Sverige genom en styrgrupp som är tillsatt av EFS Brunnsnäskyrkan. I Voi ingår arbetet i det vanliga församlingsarbetet i den lutherska kyrkan. Under årens lopp har många i Ulricehamn blivit engagerade i arbetet, inte minst genom alla resor som ordnats från Ulricehamn till Voi.

Idag är inte bara kyrkan engagerad i projektet, utan även flera skolor, föreningar och många privatpersoner. Dessutom är det flera företag som sponsrar arbetet. 2009 inköptes ”Farmen”  i ett attraktivt område strax utanför Voi, där getter, höns och planteringar av olika slag ska bidra till barnens försörjning och projektets självfinansiering.

I november 2013 invigdes gästhuset på farmen. Det används både av de föräldralösa barnen och hyrs ut för att ge en inkomst till Voiprojektet.

En stor del av pengarna till projektet kommer in via fadderverksamhet där familjer i Sverige skänker en valfri summa varje månad. Läs gärna mer under fliken ”Ge ett bidrag ”.