chomeslide 50
gasthusslide
Slide 1 (homepage)
Slide 3 (homepage)
Slide 4 (homepage)
Slide 5 (homepage)

Barnen får hjälp där de bor

MassajkvinnaVoiprojektet hjälper de föräldralösa barnen i de byar där de bor i stället för att samla dem på ett barnhem. Det är både bättre och mer kostnadseffektivt att barnen får växa upp i en hemmiljö. Det gör också anpassningen lättare till livet efter att projektets stöd upphört. Dessutom får en hel familj hjälp av hjälpen.
Den unga massajmamman på bilden ovan är en av de vårdnadshavare som har hand om barn i Voiprojektet.

Fler barn till projektet

17 nya barn är på väg in i programmet!
Barnen kommer förutom från Voi också från byarna Mgeno, Kisemenyi och Ngambenyi.
Därmed kommer antalet barn i programmet att hamna på cirka 65 barn. Vincent på bilden är ett av dem.
De nya barnen har rekryterats genom projektets medarbetare i de olika byarna. Därmed garanteras att de nya barnen verkligen har förlorat båda sina föräldrar och är i stort behov av hjälp och stöd.