chomeslide 50
gasthusslide
Slide 1 (homepage)
Slide 3 (homepage)
Slide 4 (homepage)
Slide 5 (homepage)

Voiprojektet får nytt stöd

KirikouFöreningen Kirikou i Skåne har beslutat sig för att bli stödförening till Voiprojektet.
Föreningen stöttar redan behövande barn i Nairobi, men kommer nu också att bidra till verksamheten i Voi.
Det första stödet går till springcyklar så de små barnen i Voiprojektet kan öva sin balans och lära sig cykla.
Vi säger tack till Kirikou - och välkomna till Voifamiljen!
Mer info om föreningen finns på
www.kirikou.nu

Fler barn till projektet

17 nya barn är på väg in i programmet!
Barnen kommer förutom från Voi också från byarna Mgeno, Kisemenyi och Ngambenyi.
Därmed kommer antalet barn i programmet att hamna på cirka 65 barn.
De nya barnen har rekryterats genom projektets medarbetare i de olika byarna. Därmed garanteras att de nya barnen verkligen har förlorat båda sina föräldrar och är i stort behov av hjälp och stöd.
När intagningen av de nya barnen är klar, kan det vara dags att söka nya faddrar i Ulricehamn.