chomeslide 50
gasthusslide
Slide 1 (homepage)
Slide 3 (homepage)
Slide 4 (homepage)
Slide 5 (homepage)

Alla gåvor redovisas öppet

Alla insamlade pengar går oavkortat till verksamheten i Voi! Inte en enda krona försvinner på vägen.
På sidan Om Voiprojektet hittar du en länk till bland annat en redovisning av insamlade pengar.
I år har det till och med den sista juli samlats in hela 217 615 kronor till det löpande arbetet med de föräldralösa barnen. Dessutom har det kommit in 253 107 kronor till investeringar på Gästhuset och Bogesunds Farm.

Hjälp till självhjälp

Voiprojektet hjälper ett 50-tal barn på olika sätt.
Framför allt handlar det om en långsiktig hjälp, t ex utbildning.
Men projektet ger också barnen hjälp till självhjälp på andra sätt. Vårdnadshavarna får på olika sätt hjälp att öka sin egen försörjning.
Det senaste tillskottet i detta arbete är ett växthus där man odlar tomater. Syftet är inte enbart att verksamheten ska ge en extra inkomst eller ett mattillskott. Tanken är också att alla familjer ska få lära sig att odla effektivt och hållbart.