chomeslide 50
gasthusslide
Slide 1 (homepage)
Slide 3 (homepage)
Slide 4 (homepage)
Slide 5 (homepage)

Lydia slutar i projektet

We are grateful for the eight years Lydia has been in the project and the fantastic development that has been done under her management. So many children got a better life!
Now Lydia get the opportunity to develop personally in a way that was not possible in the Voi Project, and the assistant coordinator Thomas Mwakesi take over when Lydia leaves.
We wish Lydia good luck in the future!
Read more here

Engagera dig i Voiprojektet!

Engagera dig i Voiprojektet och bli gärna regelbunden givare. Det finns många sätt att ge; postgiro, bankgiro eller Swish.
Håll dig uppdaterad genom hemsidan, Facebookgruppen eller genom att få nyhetsbrevet som epost.
Läs mer om olika sätt att bidra till arbetet med de föräldralösa barnen i Voi.
Nedan en bild från mässan Leva i Ulricehamn. Klicka på bilden och läs mer.