Jan-Åke slutar i Voiprojektet

Posted on 01/29/17 in Uncategorized, No Comments

Det är med stor sorg jag skriver detta…

På grund av att det under en tid varit brist på förtroende mellan mig och kyrkoledningen i Voi och Nairobi, har jag beslutat mig för att lämna Voiprojektets styrgrupp. Jag har engagerat mig mer än kyrkans ledning i Voi/Kenya önskar, både när det gäller de föräldralösa barnen och utvecklingen av gästhuset/farmen. Kyrkans ledning har också tydligt ifrågasatt min medverkan.

Vi har också olika åsikter om hur man behandlat Lydia som slutade som koordinator i somras.

Då är det bättre att jag drar mig tillbaka och att andra som man har förtroende för får fortsätta att leda arbetet i Sverige, samt utveckla och följa upp verksamheten i Voi.

Jag tackar alla som på olika sätt engagerat sig i Voiprojektet – och för allt engagemang, uppmuntran och glädje som jag har fått uppleva i projektet i över tio års tid. Det har varit mycket arbete, men också en källa till mycket glädje.

Nu får andra ta över Voiprojektet, och Britt och jag kommer i fortsättningen bara att engagera oss i de som är våra nära vänner i Voi.

Allt gott

Jan-Åke Thorell

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *