Archive: januari, 2017

Jan-Åke slutar i Voiprojektet

Posted on 01/29/17 in Uncategorized, No Comments

Det är med stor sorg jag skriver detta… På grund av att det under en tid varit brist på förtroende mellan mig och kyrkoledningen i Voi och Nairobi, har jag beslutat mig för att lämna Voiprojektets styrgrupp. Jag har engagerat mig mer än kyrkans ledning i Voi/Kenya önskar, både när det gäller de föräldralösa barnen […]

Read more