Archive: juni, 2016

Det börjar gro i växthuset

Posted on 06/08/16 in Uncategorized, No Comments

En agronom från det företag som levererat växthuset har besökt Voi och gjort vissa förtydligande om hur arbetet ska utföras. Han hjälpte också till med att förbereda plantorna tillsammans med Mrata och Daniel som jobbar på gästhuset, medan Daniella som har projektanställts för att jobba med växthuset tog anteckningar om hur man ska gå vidare. […]

Read more

Företagsbesök på Emballator

Posted on 06/02/16 in Uncategorized, No Comments

Idag har Beatrice berättat om Voiprojektet och sig själv vid två samlingar för all personal på Emballator. Anställda på företaget har i flera år bidragit med 20 kr per månad till Voiprojektet, och därför var det extra roligt att Beatrice kunde vara med på företaget och berätta om projektet och vad det betytt för henne […]

Read more