Seminarium för medhjälparna

Posted on 03/15/16 in Lydia, No Comments

Den 8-11 mars arrangerade Voiprojektet ett seminarium på gästhuset för medhjälparna (home base care) i programmet med de föräldralösa barnen. Medarbetarna är fem vackra damer som är mycket viktiga i projektet eftersom de hjälper de föräldralösa barnen och deras vårdnadshavare på gräsrotsnivån.

Följande ämnen behandlades under seminariet:

1. Skriva rapporter

2. Ansvar och uppgifter för home based care.

3. Hur vara en effektiv och duktig medarbetare.

Medarbetarna menade efter seminariet att de nu fått mer kunskap om sitt arbete och därför kan göra ett bättre jobb.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *