Varje krona kommer fram

Posted on 09/18/14 in Uncategorized, No Comments

Voiprojektet har inga administrativa kostnader och ingen arvoderad personal. Allt sker på ideell basis och alla frivilligarbetare står för sina egna kostnader (till exempel vid besök i Voi).

Därför kan vi säga att varje krona som skänks till projektet kommer fram. Men vet du att du också kan kolla hur mycket som samlas in – och från vem?

För största möjliga öppenhet redovisar vi alla inkomster på hemsidan. Det är en helt fantastisk läsning. Fram till och med augusti har vi fått sammanlagt 355 389 kronor till verksamheten med de föräldralösa barnen och det nybyggda gästhuset.

I årsrapporterna från Voi och Ulricehamn redovisar vi också hur pengarna har använts. Tillsammans gör vi stor skillnad!

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *