Archive: april 25th, 2014

Två skolbesök och en grillfest!

Posted on 04/25/14 in Uncategorized, No Comments

Fredagen innebar två skolbesök för Manase, Lydia och Beatrice. På förmiddagen var de på Gällstads skola som har två fadderbarn i programmet. Utöver information, frågestund och rundvandring på skolan bjöd eleverna i årskurs tre på sång för de långväga gästerna. Direkt efter besöket i Gällstad skjutsades vännerna från Voi till Tingsholmsgymnasiet där lunchen väntade. Och […]

Read more

Mobiltelefon sökes

Posted on 04/25/14 in Uncategorized, No Comments

Det behövs en mobiltelefon till Voiprojektet. Är det någon som har en hyfsat bra liggande? Gärna av senare modell… Den behövs senast på onsdag för att komma med ner till Voi.  

Read more