Ett fantastiskt år

Posted on 01/12/14 in Uncategorized, No Comments

När vi ser tillbaka på 2013 har det varit ett fantastiskt år. Gästhuset på farmen är invigt och det finns inga skulder att betala av på bygget. Antalet barn som får hjälp har ökat. Och gåvorna till Voiprojektet har varit minst sagt generösa.

Sponsorer och privata givare var speciellt generösa under december månad. Det direkta stödet till barnens dagliga behov blev hela 54 000 kronor. En stor del av detta kom in i samband med försäljningen av matpaket. Även till bygget av gästhuset kom det in mycket pengar, framför allt från olika sponsorer. Nästan 190 000 kronor bara under december.

Varenda insamlad krona går oavkortat till arbetet i Voi.

Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som ni anförtrott oss allt detta. Det här ger oss frimodighet att gå vidare, för att hjälpa ännu fler utsatta barn till ett bättre liv i Voi. Stort tack för 2013!

Läs hela gåvoredovisningen här. Nu finns också alla barn som är inskriva i programmet på en särskild sida.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *