Bygget går planenligt

Posted on 04/13/13 in Uncategorized, No Comments

Du följer väl bygget på farmen? Sten läggs till sten och bottenvåningen börjar ta form. Om två veckor ska den delen vara klar.

Kolla Manasses bilder på byggsidan.

I nästa vecka startar eventuellt bygget av köket, dikena för grunden är redan grävda.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *