2012 ett fantastiskt år

Posted on 01/21/13 in Uncategorized, No Comments

Under 2012 har fantastiska 1 437 534 kr samlats in till Voi-projektet. Cirka 260 000 kr till omkostnaderna för de föräldralösa barnen och 1 164 000 till att börja finansieringen av utbyggnaden på farmen. Se hela gåvomedelsredovisningen.

Offerten på gästhuset har efter förhandlingar landat på 1,8 miljoner kr. Med utgifter för bland annat arkitekt, byggkontroll och inredning så beräknas kostnaderna hamna på cirka 2 miljoner kronor sammanlagt. Idag finns 1 700 000 insamlat. Det saknas alltså runt 300 000 kr.

Med den generositet som sponsorer och enskilda givare hittills har visat, vågar vi nu gå vidare och inom kort starta byggnationen, och tro att de pengar som behövs ytterligare kommer in tills dess att det är dags att inviga gästhuset senare i höst.

Stort tack till alla som bidrar till att förverkliga visionen för farmen!

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *