Archive: april 11th, 2012

Ett ägg för Voi

Posted on 04/11/12 in Uncategorized, No Comments

Två elever på Tingsholmsgymnasiet skriver ett projektarbete om Voi-projektet. Men efter att ha satt sig in i vad det handlar om ville de göra mer än så. Nu samlar de in pengar till höns och hönshus på farmen, någon som ska bidra till lite bättre levnadsvillkor för de föräldralösa barnen och deras vårdnadshavare. Vid kassorna […]

Read more