Masterplan för farmen

Posted on 01/12/12 in Uncategorized, No Comments

Under dagarna i Voi har vi gjort flera hembesök hos de föräldralösa barnen, både nya som tagits in i programmet och som varit inskriva tidigare. Det har varit möten som berört på många sätt. Till glädje när vi sett utvecklingen och att projektet verkligen gör skillnad, men också sorg när vi sett de stora behoven som finns och att alla vårdnadshavare inte förmår att ta vara på den hjälp de får.

Vi har också haft långa och givande samtal med Manase om utvecklingen av farmen, dels utifrån samtalen med arkitekten i Nairobi, men också utifrån det vi sett och varit med om.

Samtalen om vad som lämpligen bör ingå i den så kallade masterplanen för farmen har fortsatt sedan vi lämnade Voi. Nu filar projektgruppen på detaljerna, dels vad som ska ingå i det korta perspektivet och dels på lång sikt.

Efter helgen ska arkitekten få en sammanställning av de önskemål som kan vara realistiska.

Allt detta ska naturligtvis förankras på olika sätt i Ulricehamn innan planerna sätts i verket.

Bland mycket annat har det varit väldigt inspirerande att även få träffa Beatrice som sedan slutet av november hjälper till i projektet. Beatrice fyller 18 år i februari och är ett av de föräldralösa barnen som varit med längst i projektet. Nu har hon slutet gymnasiet med toppbetyg och har förhoppningar om att komma in på universitetet. Under tiden hjälper hon Lydia i projektet, samt hjälper till med olika sysslor i Bogesunds House.

Lydia börjar för övrigt inom kort en vidareutbildning på kvällstid, så den extra hjälpen av Beatrice är speciellt välkommen nu

Beatrice verkar vara en tjej med höga ambitioner och utstrålar mycket glädje och energi. Nu har hon dessutom fått träffa sina sponsorer Janne och Wencke Fritzson.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *