Tingsholmsgymnasiet reser till Voi

Posted on 10/17/11 in Uncategorized, No Comments

Syftet med resan är att utreda möjligheterna för elever på Tingsholm att för göra arbetsplatspraktik i Voi. Kanske kan Bogesunds House blir en ”associerad partner” till Tingsholm? Även andra arbetsplatser ska besökas.

Besöket arrangeras inte av Voi-projektet utan är en positiv ”sidoeffekt”.

Mer info i bifogade utskick från Tingsholmsgymnasiet.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *