Arbetet på farmen

Posted on 08/03/11 in Uncategorized, No Comments

Vattenledningen till farmen är nu framdragen. Och arbetet med att gräva ner två stora vattentankar har börjat. Sedan ska vattentorn byggas. Offerter till detta är på gång. Här är bilder från Manase tagna igår och idag.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *