Archive: juli, 2011

Voi på Wikipedia

Posted on 07/31/11 in Uncategorized, No Comments

Nu finns Voi-projektet på Wikipedia – igen… Men inte som egen sida utan under ”Voi” respektive ”Ulricehamn”, eftersom Voi-projektet inte anses vara tillräckligt relevant för en egen sida. Förhoppningsvis kommer informationen där att uppdateras och bli mer utförlig så småningom – det är bara en fråga om tid.

Read more

Vattenledning till farmen

Posted on 07/28/11 in Uncategorized, No Comments

Nu har arbetet börjat med vattenledningen till farmen. Diket är delvis grävt och vattenrören har börjat läggas på plats. Hälften av arbetet beräknas vara klart denna vecka. Därefter ska platsen där vattentanken och vattentornet beredas. Manase hoppas att allt ska vara klart i slutet av september innan regnperioden börjar. På bilden till höger framgår det […]

Read more

Still on Water!

Posted on 07/28/11 in Lydia, No Comments

Yesterday we started connecting pipes from the main water connection and the work is still going on.. The pipe has been connected by the plumber and workers are filling the trench with soil. The plumber connecting pipes! Water pipe being connected inside the farm!

Read more

Voi i UT

Posted on 07/16/11 in Uncategorized, No Comments

Ulricehamns Tidning uppmärksammar idag aktiegåvan till Voi-projektet. Artikeln finns att läsa på nätet: http://www.ut.se/nyheter/anonym-gava-till-voi-(2862697).gm

Read more

Stor aktiegåva till Voi

Posted on 07/06/11 in Uncategorized, No Comments

En privatperson i Höganäs har skänkt en aktieportfölj värd drygt 70 000 till utbyggnaden av farmen i Voi. Aktierna har förts över till ett konto i Ulricehamns Sparbank där de får ”stå till sig” tills pengarna behövs. Gåvan har förmedlats via Svenska Kyrkan i Höganäs och givaren har hört talas om Voi genom en av […]

Read more