Kommunutbyte med Voi

Posted on 06/21/11 in Uncategorized, No Comments

Ulricehamn kommun har beviljats en kvarts miljon kronor bidrag för att utreda möjligheterna till ett kommunalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Man kan nog se det som en fortsättning – eller en omstart – på det utbyte som skedde för några år sedan. Efter det utbytet hände det inte så mycket av olika anledningar.

Nu är tanken att fyra ledande tjänstemän och politiker från de båda kommunerna ska besöka varandra.

Dessutom har Tingsholmsgymnasiet fått bidrag för att utreda möjligheterna till praktikplatser i Voi för sina elever. Därför åker två rektorer och två lärare till Voi i höst för att på ort och ställe se vilka möjligheter det finns, och ta kontakt med olika företag där eleverna kan tänkas vara under en kortare tid.

Detta är två projekt som inte har någon direkt koppling till Voi-projektet. Samtidigt hade de aldrig kommit till utan de kontakter och det utbyte som redan är etablerat genom Voi-projektet. Ringar på vattnet, skulle man kunna säga, som bidrar till ökad kunskap och förståelse för en annan kultur – och förhoppningsvis även hjälp till människor som behöver det.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *