Inget grundvatten på farmen

Posted on 05/05/11 in Uncategorized, No Comments

Tyvärr visar rapporten från den senaste geologiska undersökningen att möjligheten att få grundvatten på farmen är väldigt små. Manase har därför redan börjat undersöka hur vi kan förse farmen med vatten på annat sätt.

I första hand ska han undersöka möjligheten att koppla på vatten från den närliggande katolska kliniken. Han ska också undersöka möjligheten att köpa vatten från ett kooperativ som levererar vatten till universitetet en bit bort.

Manase ska också träffa kommunen som enligt uppgift redan byggt en vattentank på någon höjd i området och som nu ska bygga en vattenledning i området.

En första kontakt med dessa tre parter är redan tagen.

Geologen i Kenya föreslår två andra alternativ till att lösa vattenfrågan. Den ena är att klara försörjningen med regnvatten. Enligt hans beräkningar finns det goda förutsättningar för detta genom att ta vara på vattnet från taken på de byggnader som planeras, och sedan samla upp vattnet i en reservoar. Detta är värt att beaktas oavsett hur det går med de andra alternativen.

En annan möjlighet är att försöka köpa till ytterligare mark i området. Enligt geologen finns det vatten i närheten. Detta alternativ ska också undersökas.

Projektgruppen för utvecklingen av farmen i Voi hade sammanträde i tisdags, samma dag som det dystra beskedet kom från Voi. Gruppen är överrens om att fortsätta planeringen för utvecklingen av farmen och dess finansiering, och förutsätta att vattenfrågan löses på något sätt.

Oavsett vad lösningen blir, kommer det att behövas pengar och därför planeras för en satsning på att nå fler understödjare i höst. Mer info om detta så småningom.

Viktigt att komma ihåg är att de föräldralösa barnen i projektet inte drabbas av motgångarna med vattnet på farmen. Det arbetet fortgår oförändrat. Direkt och indirekt är det 125 personer (föräldralösa barn och de som de bor tillsammans med) får del av hjälp till ett bättre liv tack vare hjälpen från Ulricehamn.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *