81 140 kronor kan bli till gas

Posted on 04/08/11 in Uncategorized, No Comments

81 140 kronor. Så mycket blev behållningen från Bogesundsskolans internationella kväll i onsdags. Det helt otroligt och fantastiskt bra. Inte minst med tanke på att kvällen bara håller på i två timmar.

Kan det vara nytt rekord igen?

Men vi vet också hur mycket arbete och engagemang det finns hos elever, personal och föräldrar inför den här kvällen.

Merparten av pengarna ska gå till arbetet i Voi. Det är inte bestämt exakt vad pengarna ska gå till. Ett förslag är klimatsmarta toaletter på Bogesunds farm, dvs toaletter där innehållet separeras och blir till gödning för grödorna och på sikt kanske även biogas för till exempel matlagning.

Det skulle ju passa bra med tanke på att Bogesundsskolan håller på att få miljömärket Grön flagg för hållbart miljöarbete.

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *